Výsledky vyhľadávania

 1. The impact of individual factors on the final subsoil settlement of lock chambers in Gabčíkovo
  Hromada Martin ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  XV Meždunarodna naučna konferencija VSU´2015 : . S. 311-316
  sadanie podložie plavebné komory namerané hodnoty settlement subsoil lock chambers measured values
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Havária oceľových vrát vodného diela
  Baláž Ivan ; V190 
  Statika stavieb 2013 : . s.69-80
  lock chambers plavebná komora vodné dielo waterworks
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Havária vrát plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo
  Ravinger Ján ; V250 
  Statika stavieb 2013 : . s.97-104
  breakdown lock chambers oceľové konštrukcie plavebná komora poruchy Steel structure
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Výskum v programe rozvoja vodných ciest na Slovensku
  Palkovičová Andrea ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  Danube River Dunaj lock chambers plavebné komory Váh Váh river vodné cesty vodné dielo water structure waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Výpočet sadania podložia plavebných komôr v Gabčíkove
  Hromada Martin ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.44-61
  deformácia deformation lock chambers plavebná komora sadanie settlement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv prevádzky na sadanie podložia plavebných komôr
  Hromada Martin ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 414-419
  podložie sadanie plavebné komory subsoil settlement lock chambers
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. 3D flow in the outlet of the channel of the floating chamber regulation closures nad impact of flowon the segment regulation closure
  Podlesný Jozef ; J0040  Stračár Karol ; J0040 Krchnár Jozef ; J0040
  Napedy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2012=Hydraulics and Pneumatics 2012 : . s.320-329
  plavebná komora CFD lock chambers
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Modernization of the hydrostatic drive of lower gate locks in waterworks Gabcíkovo
  Stračár Karol ; J0040 
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s.1-7
  hydraulic cylinder lock chambers
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Plavebné komory VD Gabčíkovo - súvislosť medzi hydraulickým priebehom prázdnenia a chvením dolného zhlavia
  Možiešik Ľudovít ; V170 
  Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : . s.341-348
  hydraulic process of emptying hydraulický priebeh prázdnenia chvenie dolného zhlavia lock chambers plavebné komory vibration of down capping piece
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok