Výsledky vyhľadávania

 1. Stavebné materiály – požiadavky na stavby, stavebné výrobky a legislatívne usmernenia
  Ledererová Miriam ; 010260 
  Almanach znalca : . Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 28-30
  normy stavebný výrobok smernica
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Pamätník SNP a pohľadové betóny súčasnosti
  Kamas Tomáš  Bisták Andrej ; 010270
  Eurostav . Roč. 24, č. 11 (2018), s. 26-28
  pohľadový betón kvalita povrchu betónu smernica moderná architektúra
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Pohľadový betón pod drobnohľadom
  Kamas Tomáš  Bisták Andrej ; 010270
  Eurostav : . Roč. 23, č. 11 (2017), s. 37-39
  pohľadový betón kvalita povrchu betónu debnenie smernica
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Zasadnutie EUREAU, sekcia odpadové vody EU2 v Bratislave
  Mahríková Ivana ; V280 
  Vodárenské pohľady . Roč. 9, č. 2 (2014), s. 6
  smernica európska legislatíva odpadové vody
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Betón pre vodonepriepustné betónové konštrukcie (biele vane)
  Halaša Igor  Bilčík Juraj ; V110
  Stavebné hmoty . Roč. 9, č. 1 (2013), s.30-32
  concrete composition guideline moisture transport in concrete smernica transport vlhkosti v betóne zloženie betónu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Špeciálne požiadavky na vodonepriepustné časti betónových konštrukcií budov
  Bilčík Juraj ; V110  Halaša Igor
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.13, č.1 (2013), s.80-83
  biela vaňa guidelines smernica vodopriepustný betón watertight concrete white box
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Návrh systému hodnotenia technicko-administratívnych zamestnancov v PRAKON, spol. s r.o.
  Klekner Boris  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management training evaluation kritériá smernica zamestnanec metódy personálny manažment hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80127
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Projektové riadenie pre vývoj a výskum
  Ňaňo Ján ; J  Benkó Peter (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises smernica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85349
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Betón pre vodonepriepustné betónové konštrukcie /biele vane/
  Halaša Igor  Bilčík Juraj ; V110
  Výroba betónu 2012 : . s.34-39
  composites guidelines smernica temperature of fresh concrete teplota čerstvého betónu vodonepriepustný betón waterlight concrete zloženie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Revízia smernice o energetickej náročnosti budov 31/2010/EÚ
  Petráš Dušan ; V290 
  Eurostav . Roč.17, č.9 (2011), s.10-12
  directives smernica
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok