Výsledky vyhľadávania

 1. Visual Programming Environment Based on Hypergraph Representations
  Kapec Peter ; 070400 
  Lecture Notes in Computer Science : . Vol. 6375 Computer Vision and Graphics (2010), s.9-16
  vizuálne programovanie
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Visualizing software artifacts using hypergraphs
  Kapec Peter ; 070400 
  Proceedings of the 26th Spring Conference on Computer Graphics, SCCG´10 Budmerice, Slovakia - May 13-15, 2010 . s.http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1925059
  hypergrafy vizuálne programovanie vizualizácia softvéru
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Process visualization system design based on co-design methodology
  Csókás Erik ; 070400  Čičák Pavel ; 070400
  ICETA 2007 : . s.121-125
  co-design vizualizácia vizuálne programovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Visual Modeling with IBM Rational Software Architect and UML
  Quatrani Terry  Palistrant Jim
  Boston : IBM Press, 2006 . - 193 s
  ISBN 0-321-23808-7
  vizuálne programovanie UML
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Visual Basic .NET 2003 : Začínáme programovat
  Hanák Ján 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2004 . - 178 s
  ISBN 80-247-0864-7
  vizuálne programovanie objektovo orientované programovanie programovacie jazyky
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Visual Basic. NET
  Parsons Andrew 
  Bondi Junction : Derwent Howard, 2004 . - 178 s
  vizuálne programovanie objektovo orientované programovanie programovacie jazyky
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  kniha

  kniha

 7. Compaq Visual Fortran : A Guide to Creating Windows Applications
  Lawrence Norman 
  Digital Press, 2002 . - 462s
  ISBN 1-55558-249-4
  vizuálne programovanie programovacie jazyky
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. The unified modeling language reference manual
  Rumbaugh James  Jacobson Ivar Booch Grady
  Reading : Addison-Wesley, 1999 . - 550 s
  ISBN 0-201-30998-X
  softvérové inžinierstvo vývoj programových systémov UML vizuálne programovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Visual modeling with rational rose 2000 and UML
  Quatrani Terry 
  Boston : Addison-Wesley, 1999 . - 256 s
  ISBN 0-201-69961-3
  vizuálne programovanie modelovanie UML softvérové inžinierstvo vývoj programových systémov
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha

 10. Mistrovství ve Visual C++ : Podrobný průvodce tvorbou aplikací
  Kruglinski David J. 
  Brno : Computer Press, 1999 . - 854 s
  ISBN 80-7226-132-0
  programovacie jazyky vizuálne programovanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha