Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 64  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus3266^"
 1. Aplikácia na obnovu katastrálneho operátu korekciou
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 683-688
  vektorová katastrálna mapa obnova transformácia aplikácia
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Transformácia deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti na návrhovú hodnotu pre minerálno-vláknité materiály podľa STN EN ISO 10 456
  Zelem Lukáš ; 010200  Kubů Marcela
  Eurostav : . Roč. 27, č. 11 (2021), s. 10-16
  súčiniteľ tepelnej vodivosti minerálna izolácia transformácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Technológia výroby a zariadenia na výrobu ušľachtilých biopalív / aut. Dalibor Manduch, Ľubomír Šooš
  Manduch Dalibor ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 117 - 136
  biopalivá biomasa transformácia peletovanie briketovanie karbonizácia torefikácia splyňovanie fermentácia pyrolýza hydrotermálne procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie aplikácie "Spresnenie VKMt" pri obnove korekciou
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 183-192
  vektorová katastrálna mapa transformácia aplikácia obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vektorová katastrálna mapa číselná a lokálne posuny
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 5-9
  vektorová katastrálna mapa obnova lokálne posuny transformácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Homogenizácia vektorovej katastrálnej mapy číselnej
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 790-795
  vektorová katastrálna mapa obnova transformácia lokálne posuny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Obnova vektorovej katastrálnej mapy číselnej s lokálnymi posunmi s využitím meraní metódou GNSS
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 195-203
  vektorová katastrálna mapa transformácia GNSS obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Suburbanizácia a jej dôsledky
  Segíňová Marta ; V160 
  MMK 2014. 5. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky . online, s. 3904-3908
  suburbanizácia rozvoj transformácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Fit 2 Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto
  Sabo Stanislav ; A  Olah Peter (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; 13.06.2014 ; 150
  Product Design variability transformation future variabilita transformácia budúcnosť automobil
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83459 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D865E0794CD3
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Rekonštrukcie železničných staníc ako impulz polyfunkčného rozvoja
  Melcerová Oľga ; A6160  Hianik Igor ; A6160 Marcinov Michal ; A6160 Winková Nikola ; A6160
  9. Fórum koľajovej dopravy : . s. [1] s.
  polyfunkčnosť železničná stanica transformácia
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok