Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Droščák Branislav
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 38-44
  vertikálne pohyby nivelácia vertical movement Slovak National Levelling Network levelling measurments Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Entrances – barrier-free solution of horizontal and vertical movement
  Pernišová Alena ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 59-62
  barrier-free building vertical movement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. kniha

  kniha

 4. Reprocessing of GPS and repeated absolute gravity measurements realized in Tatra Mountains
  Mojzeš Marcel ; V130  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal
  Reports on Geodesy . No. 2 (93) (2012), s.41-47
  GPS GPS gravimetria gravimetry hydrological effects hydrologické vplyvy processing spracovanie vertical movement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Analýza dlhodobých etapových meraní zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava
  Lukáč Štefan ; V140  Žák Milan
  Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb pri príležitosti 35.výročia činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu.Bratislava,SR,12.-14.10.2010 . s.nestr.
  analysis analýza aspektovo-orientovaná processing spracovanie vertical movement zvislý posun
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok