Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie databáz zrážkových údajov pre zvolené územie
  Považanová Barbora ; 010160 
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [14] s.
  zrážky databázy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Internetové rozhranie pre vizualizáciu dát z meracieho systému
  Polcer Patrik ; E  Záluský Roman (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 32 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graphs databases stress web application merací prístroj databázy stres
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Triedenie údajov v databázach pomocou Kohonenových sietí
  Lajtman Miloš ; E011  Kajan Slavomír (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 66 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics umelá inteligencia Kohonenove siete umelé neurónové siete databázy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92277
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. DATAKON a ZNALOSTI 2013 : PART I Datakon, PART II Znalosti, sborník konferencí
  Pokorný Jaroslav (ed.)  Šaloun Petr (ed.) Horváth Tomáš (ed.) Paralič Ján (ed.)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013 . - 359 s
  ISBN 978-80-248-3189-3
  umelá inteligencia databázy zborníky z konferencií
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT2000
  kniha

  kniha

 5. Softvéry podporujúce správu a obnovu budov
  Matúšek Richard ; V270 
  iDB Journal . Roč. 3, č. 6 (2013), s.18-19
  database databázy obnova budov renovation of residential buildings softvér software
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Databázy pre vnorené systémy
  Tomašovič Tomáš ; I300  Parízková Jana (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 91 s
  vnorené systémy databázy informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72517
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Databázy pre vnorený systém
  Kozák Štefan ; E010  Parízková Jana ; I300 Tomašovič Tomáš ; I300
  AT&P Journal . Roč. 16 č. 12 (2009), s.63-66
  databázy vnorené systémy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Mistrovství - databáze : Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází
  Conolly Thomas  Begg Carolyn Holowczak Richard
  1. vyd
  Brno : Computer Press, 2009 . - 584 s
  ISBN 978-80-251-2328-7
  databázy databázové systémy
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  SVF0001
  Mistrovství - databáze

  kniha

 9. Synchronizácia klientských databáz pracujúcich offline s centrálnou databázou (PostgreSQL/MySQL/FireBird) : Diplomová práca
  Škvarka Zdeno  Tanuška Pavol (xxx) ; M6000 Eliáš Michal (konz.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 40 s 1 CD-ROM
  databázy synchronizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh aplikácie na analýzu dát z Helpdesku v prostredí MS Access = Application design for Helpdesk data analysis in MS Access environment : Diplomová práca
  Filiač Marián  Urbaníková Marta (xxx) ; M6000 Sollár Juraj (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  databázy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha