Výsledky vyhľadávania

 1. Základová pôda a zakladanie stavieb
  Hulla Jozef ; V150 
  Statické tabuľky 2010 . s.441-466
  foundation foundation excavations stavebné jamy subsoil základová pôda základy
  článok zo zborníka
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Problémy při zakládání vysokých budov
  Hulla Jozef ; V150 
  Realizace staveb . Roč. 4, č. 1 (2009), s.22-24
  hĺbkové základy sadanie stavebné jamy deep foundations settlement foundation excavations
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok