Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti decentralizovaného zneškodňovania odpadových vôd
  Turzová Beáta ; V280 
  Ekológia a environmentalistika : . s.113-121
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollution waste water znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Monitorovanie vypúšťania odpadových vôd z domových čistiarní
  Turzová Beáta ; V280 
  VODA 2013. : . s.89-97
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollution waste water znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh zneškodnenia odpadových vôd v lokalitách bez verejnej kanalizácie
  Košturiaková Lenka ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering public sewerage domová čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91867
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Decentralizované zneškodňovanie odpadových vôd - DČOV
  Turzová Beáta ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.233-241
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollutants wastewater znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Decentralizované čistenie odpadových vôd použitím membránovej technológie : Dizertačná práca
  Pikorová Tina  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 100 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering household wastewater treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75759
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. Vyhodnotenie obnovy permeability membránového modulu osadeného v domovej ČOV
  Pikorová Tina 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.263-269
  domová čistiareň odpadových vôd houshold WWTP membrána membrane technology odpadová voda waste water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Comparison of two flat sheet membrane modules used in real domestic wastewater treatmetn plant
  Pikorová Tina  Hlavínek Petr Jakubcová Zuzana Pagáčová Petra
  Advanced water supply and wastewater treatment:a road to safer society and environment : . s.nestr.
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadové vody wastewater
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Normatívne požiadavky na domové ČOV a skúsenosti z reálnej domovej membránovej ČOV
  Pikorová Tina  Rusnák Dušan ; V280
  Voda 2010 : . s.155-164
  standard household wastewater treatment plant membrane technology norma membránová technológia domová čistiareň odpadových vôd
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Požiadavky na malé ČOV a prevádzka domovej ČOV s membránovou filtráciou
  Pikorová Tina  Rusnák Dušan ; V280
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant odpadové vody technical standard technické normy wastewater
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vôd
  Pikorová Tina  Matulová Zuzana Hlavínek Petr Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2010 : . s.98-103
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadová voda wastewater
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok