Výsledky vyhľadávania

 1. Water as geological factor of the environment and its influence on humans
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Brček Martin ; V150
  Acupuncture and Natural Medicine [elektronický zdroj] . No. 1 (2014), online, s. 50-52
  geobariéry geobarriers geological factors geologické faktory geopotenciály geopotentials human life voda water život človeka
  http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2014_cislo1_en.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Engineering-geological maps of geological factors of the environment in Slovakia
  Baliak František ; V150  Brček Martin ; V150
  Studia geotechnica et mechanica . Vol.35, No. 1 (2013), s.19-25
  engineering-geological maps environment geobariéry geobarriers geological factors geologické faktory geopotenciály geopotentials inžinierskogeologické mapy životné prostredie
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Water as important geological factor of the environment in Slovakia
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Brček Martin ; V150
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.665-670
  geological factors geological hazards geologické faktory geologické hazardy groundwater podzemná voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Niektoré súvislosti geológie a života človeka
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150
  Acupuncture and Natural Medicine [elektronický zdroj] . no. 1 (2013), s.online, s. 29-30
  Geoenvironmental System geological conditions geological factors geologické faktory geologické podmienky životné prostredie
  http://www.naturalna-medicina.sk/wp-content/uploads/Akupunktura_a_naturalna_medicina_2013_c1_sk_final1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Zosuvy na trase R-1 Nitra,západ-Tekovské Nemce
  Baliak František ; V150  Janták Viktor
  Geotechnika - Geotechnics 2012. Konštrukcie,technológie a riziká. : . s.202-209
  geological factors geologické faktory landslides monitoring monitoring stabilizácia stabilization zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vzťah vnútorných a vonkajších geodynamických procesov Zeme k ľudskému organizmu (abstrakt)
  Baliak František ; V150 
  XV. Lekársky kongres naturálnej medicíny s interdisciplinárnou účasťou : . s.1-2
  environment geological factors geologické faktory human being ľudský organizmus životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Použitie máp geofaktorov životného prostredia pri hodnotení rizík vo vodnom hospodárstve
  Baliak František ; V150  Stríček Igor ; V150
  Rizika ve vodním hospodářství 2010 : . s.181-188
  engineering-geological maps enviroment geobariéry geobarriers geological factors geologické faktory geopotenciály geopotentials inžinierskogeologické mapy životné prostredie
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Mapovanie a monitorovanie geologických faktorov na oddelení inžinierskej geológie ŠGÚDŠ
  Klukanová A.  Frankovská Jana ; V150 Iglárová Ľubica Ondrášik Martin ; V150 Pauditš Peter Wagner Peter
  Geologické práce . Správy 110 (2004), s.55-64
  engineering geology geological factors geologické faktory inžinierska geológia inžinierskogeologické mapy mapping
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok