Výsledky vyhľadávania

 1. Židovský cintorín
  Buday Peter ; A3130 
  Kuffnerovský hospodársky komplex . s.168-170
  dejiny Sládkovičovo cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Tri zastavenia na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne
  Buday Peter ; A3130 
  ALFA . Roč.16, č.1 (2011), s.50-53
  cintoríny
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Architektonické a výtvarné hodnoty komárňanských cintorínov
  Buday Peter ; A3130 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 : . s.139-149
  cintoríny hodnoty architektúra sochárstvo pamiatková ochrana
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Metodika výskumu historických cintorínov
  Lalková Jarmila ; A3130  Ferianc Dušan ; A1110
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.XII.(1-34)
  cintoríny výskum metodika
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorínov Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici : Identifikačné karty hrobových miest a ich lokalizácia Cintorín A - Katolícky predný, Cintorín B - Evanjelický Brána pokoja, Cintorín C - Katolícky zadný
  Lalková Jarmila (XXX) ; A3130  Kráľová Eva (XXX) ; A3130 Gressnerová Laura (XXX) ; R Ambrušová Petra (CRE) ; A3130 Gáspárová - Illéšová Gabriela (CRE) ; A0035 Putrová Eva (CRE) ; A7170 Gécová Katarína (CRE) ; A7170 Molnárová Beáta (CRE) ; A3130 Boríková Barbara (CRE) ; A3130 Bachratý Bohumír (CRE) Gajan Daniel (CRE) ; A Galášová Adela (CRE) ; A Gombárová Monika (CRE) ; A Chudý Michal (CRE) ; A Minx Vladimír (CRE) ; A Turčan Andrej (CRE) ; A Huba Martin (CRE) Bálintová Michaela (CRE) Chudá Anna (CRE) ; A Űrge Jakub (CRE)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 3 diely, A 350 s
  cintoríny kultúrne dedičstvo
  zborník
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 6. Komparácia historických cintorínov siedmich stredoslovenských banských miest
  Lalková Jarmila ; A3130  Ferianc Dušan ; A1110
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.XI.(1-13)
  komparácia cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Zvonový vŕšok. Bell Hillock : Medzinárodná vedecká konferencia. Banská Štiavnica,SR, 25.-26.november 2009
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 170
  ISBN 978-80-227-3350-2
  cintoríny Banská Štiavnica Zvonový vŕšok výskum história projekt ochrany cintorín
  zborník
  (10) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  kniha

  kniha

 8. Možnosti ďalšieho výskumu osobností pochovaných na štiavnických cintorínoch
  Buday Peter ; A3130 
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.VII.(1-8)
  cintoríny osobnosti
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Kultúrno-historické a prírodné hodnoty cintorínov okolia Banskej Štiavnice ako súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
  Vošková Katarína ; A3130 
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.III. (1-6)
  cintoríny Banská Štiavnica dedičstvo
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Východiská a postupy revitalizácie historických cintorínov z hľadiska krajinotvorby
  Gécová Katarína ; A7170  Putrová Eva ; A7170
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.IV. (1-19)
  revitalizácia cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok