Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh riešení nedostatkov v čitateľskej gramotnosti v podniku SES, a.s. Tlmače
  Šafáriková Jana ; M  Čambálová Iveta (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 40s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant reading písanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102472
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Softvér pre výučbu odčítavania na špirálovom mikroskope
  Strečanský Lukáš  Görög Augustín (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies software reading education program
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47114
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Súčasnosť a perspektívy mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania na Slovensku
  Stasselová Silvia ; V680 
  Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl : . s.47-62
  Noc s Andersenom podpora čítania vzdelávanie detskí čitatelia mladí používatelia knižníc reading education children library users young library users knižnica library
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na Slovensku : Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006 - 2010
  Stasselová Silvia ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 9 (2010), s.24-40
  podpora čítania Noc s Andersenom vzdelávanie detskí čitatelia mladí používatelia knižníc reading education children library users young library users The Night with Andersen knižnica library
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok