Výsledky vyhľadávania

 1. Michal Milan Harminc (1869 - 1964)
  Pohaničová Jana ; A3130 
  Michal Milan Harminc : . s. 4-6
  Harminc M.M. architektúra život a dielo
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Michal Milan Harminc (1869 - 1964) : príbeh nestora slovenskej architektúry = story of the nestor of slovak architecture
  Pohaničová Jana ; A3130 
  1. vyd.
  Bratislava : Trio Publishing, 2014 . - 26 s
  ISBN 978-80-89552-99-3
  Harminc M.M. výstava
  katalóg výstavy
  CKB - 12/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma ; 13/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
  kniha

  kniha

 3. Michal Milan Harminc (1869-1964)

  kniha

 4. Michal Milan Harminc - staviteľ a architekt : Dielo nestora slovenskej architektúry v modeloch študentov FA STU v Bratislave
  Pohaničová Jana ; A3130 
  1. vydanie
  Bratislava : Trio Publishing, 2013 . - 27 s.
  ISBN 978-80-89552-44-3
  Harminc M.M. výstava študentov FA STU
  katalóg výstavy
  CKB - 12/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma ; 13/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2100
  kniha

  kniha

 5. Adalékok egy alapító életmüvének ismeretéhez : adatok Harminc M. Mihály Budapesti építészeti irodájának tevékeységéröl (1897-1916) / Additions to the knowledge of the work of one fundator. Activities of the architectural office of Michal Milan Harminc in Budapest (1897-1916)
  Pohaničová Jana ; A3130  Buday Peter ; A3130
  Építés - Építészettudomány . 41. kötet, 1-2. szám (2013), s. 115-144
  slovak architecture ecclecticism Historicism turn of the century Harminc M.M.
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Michal Milan Harminc - Builder and Architect of the Central European Region Specifics of the personally-focused Historiography of Architecture : Specifics of the personally-focused Historiography of Architecture
  Pohaničová Jana ; A3130  Buday Peter ; A3130
  (2013)
  ALFA : . (2013), s. 28-35
  architekti slovenskí Harminc M.M.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štýlové variácie v komornom prevedení : rodinné hrobky v diele Michala Milana Harminca
  Pohaničová Jana ; A3130 
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 47, č.1-2 (2013), s. 107-121
  Harminc M.M. hrobky Kuffner architektúra
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok

 8. K problematike interiéru v 20-tych rokoch 20. storočia : Explikácia na príklade Harmincovej Tatra banky v Bratislave
  Šoltésová Danica ; A3130 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 : . s.95-101
  architektúra Harminc M.M. banka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Menej známe odtiene tvorby Milana Michala Harminca
  Pohaničová Jana ; A3130 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 : . s.102-109
  architektúra Harminc M.M. budovy bankové historizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Predbežné poznámky k výskumu budapeštianskych prác Milana Michala Harminca
  Buday Peter ; A3130 
  Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR . č.45 (2011), s.16-18
  dejiny architektúry Harminc M.M. Budapešť archív
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok