Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion / aut. Miroslav Jáňa, Ján Urminský, Igor Kostolný
  Jáňa Miroslav  Urminský Ján ; 063100 Kostolný Igor ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 24-26
  explosion welding bimetal vacuum atmosphere
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 2. Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík, Miroslav Sahul, Mária Dománková
  Chaus Alexander ; 063700  Bračík Matej ; 063000 Sahul Martin ; 061000 Dománková Mária ; 061000
  Vacuum . Vol. 162, (2019), s. 183-198
  high-speed steel vacuum microstructure properties
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=C1b4lgN3cHATjJJZ8ux&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Vacuum heat treatment of as cast high-speed steel of M2 type / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík, Miroslav Sahul, Mária Dománková
  Chaus Alexander ; 063300  Bračík Matej ; 063000 Sahul Miroslav ; 063100 Dománková Mária ; 061000
  26th IFHTSE Congress 2019 : . S. 86-91
  vacuum cast state microstructure eutectic carbides
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Experiment with vacuum insulated thermal energy storage
  Jurigová Martina ; V180  Chmúrny Ivan ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 200-205
  thermal energy storage experiment vacuum heat energy heat accumulation heat losses simulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Research of super sonic upstream ejector / aut. Juraj Krajanec
  Krajanec Juraj ; J0040 
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 22, (2014), s. 75-80
  vacuum ejector
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Vplyv atmosféry a vákua na charakter zvarových spojov vyhotovených explóziou
  Jáňa Miroslav ; M3000  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012 . - 95 s príl
  zváranie Welding vacuum atmosphere atmosféra vákuum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80805
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion
  Jáňa Miroslav ; M3000  Turňa Milan ; M3000 Ondruška Jozef ; M3100 Nesvadba Petr ; M140
  2012 International Conference on Advanced Material and Manufacturing Science (ICAMMS 2012) [elektronický zdroj] : . s.[5]
  explosion welding bimetaly vacuum
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. kniha

  kniha

 9. Experimentálne overenie vplyvu povrchovej teploty výmenníka v generátore na chladiaci výkon absor-pčného zariadenia [CD-ROM]
  Kubáň Peter ; J0060  Čurka Daniel (XXX) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 66 s
  absorpčné chladiace zariadenie vákuum Absorption heat pump vacuum
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Proizvodstvo otlivok iz bystrorežuščej stali s ispoľzovanijem vakuumnych technologij / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík
  Chaus Alexander ; 063700  Bračík Matej ; 063000
  Trudy 26-j meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferenciji "Litejnoje proizvodstvo i metallurgija 2018. Belarus" : . S. 28-30
  high-speed steel vacuum surface quality properties
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok