Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v podniku PROTHERM Production, s.r.o.
  Zifčáková Jarmila ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 51s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management communication process krízová komunikácia vnútropodniková komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92192
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty
  Chalupa Radek 
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 169 s
  ISBN 978-80-247-4234-2
  krízová komunikácia krízová situácia krízový manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty

  kniha

 3. Návrh modelu plánovania krízovej komunikácie a tvorby komunikačnej stratégie pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch
  Rašla Vladimír  Hrdinová Gabriela ; M4000
  K problémom mediálnej komunikácie III. : . s.425-436
  kríza krízová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok