Výsledky vyhľadávania

 1. O dejinách sumerského mesta Umma v kontexte aktuálneho archeologického bádania
  Hulínek Drahoslav  Hulínková Ťuchová Eva Mittermayer Catherine Lieskovský Tibor ; 010130
  Antica Slavica / . S. 7-60
  archeológia archeology priestorová databáza spatial database prieskum survey
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Collaborative learning supported with MediaWiki platform in technical university environment / aut. Ján Mojžiš, Štefan Balogh, Michal Ásványi, Ivana Budinská
  Mojžiš Ján  Balogh Štefan ; 035000 Ásványi Michal ; 030000 Budinská Ivana
  Teaching and Learning in a Digital World : . S. 660-665
  MediaWiki survey Student collaboration Constructivist learning school Faculty course
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73210-7_77
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Recorrido de Uaxactun y periferia
  Drápela Tomáš  Kováč Milan Lieskovský Tibor ; 010130
  Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII. : . online, 476-519
  Uaxactun survey prieskum mapping mapovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Protective gloves use and work habits of non-professionals handling agricultural pesticides – a survey / aut. Jarmila Hojerová, Martina Beránková, Zuzana Peráčková, Simona Birbičová
  Hojerová Jarmila ; C4250  Beránková Martina ; C4250 Peráčková Zuzana ; C4250 Birbičová Simona
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 8, no. 2 (2015), s. 133-139
  agricultural pesticide amateur user skin exposure protective gloves survey
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výsledky diagnostiky železobetónového mosta v Krásne nad Kysucou
  Brodňan Miroslav  Bahleda František Jošt Jozef Paulík Peter ; V110 Bačuvčík Michal ; 042110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 29-34
  diagnostika betón most Krásno nad Kysucou survey bridge
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Teaching English for science and technology to PhD students at MTF STU / aut. Zuzana Šutová, Barbora Zahradníková, Jaroslav Znamenák
  Šutová Zuzana ; 066000  Zahradníková Barbora ; 066000 Znamenák Jaroslav ; 066000
  2nd International Conference on Teaching English for Specific Purposes and New Language Learning Technologies. ESP Conference 2015 : . CD-ROM, [9] s.
  survey
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. BRAWISIMO - Cezhraničné prieskumy mobility pre multimodálne modelovanie
  Bezák Bystrík ; V120  Balkó Gabriella ; V120
  10. Fórum koľajovej dopravy : . S. 119-120
  doprava mobilita mobility prieskum survey traffic
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Continuación del Mapeo del sitio Ch'anal/Manantial
  Lieskovský Tibor ; V130  Drápela Tomáš Straka Jakub ; V210
  Excavaciones En El Peten Noreste III. : . online, s. 195-204
  mapovanie mapping archeológia archaeology geodézia survey
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Inicio del Mapeo del sitio Ch'anal/ El Manantial
  Lieskovský Tibor ; V130  Horáková Lenka Drápela Tomáš
  Excavaciones En El Peten Noreste III. : . online, s. 120-128
  mapovanie mapping archeológia archaeology geodézia survey
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Cezhraničný prieskum mobilitného správania sa obyvateľov
  Bezák Bystrík ; V120  Ľos Peter
  XIV. Dopravně - inženýrské dny [elektronický zdroj] : . s.[6] s.
  mobilita mobility planning plánovanie prieskum survey
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok