Výsledky vyhľadávania

 1. Architecture, Urban and Product Design in Studies by PhD students at FA STU in Bratislava in 2008/09
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160  Brečková Danica (ed.) ; A0033
  Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2009 . - 139 s
  ISBN 978-80-227-3140-9
  doktorandi
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR9100
  kniha

  kniha

 2. ELITECH´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2878-2
  elektrotechnika výpočtová technika automatizácia doktorandi
  zborník (príspevkov)
  (39) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 3. Odborný seminár doktorandov
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Informačné listy FA STU . roč13, č.6 (2007), s.5
  doktorandi
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. ELITECH´07 : 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2655-9
  elektrotechnika výpočtová technika automatizácia doktorandi
  zborník (príspevkov)
  (37) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. ELITECH 2006 : Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students :Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  elektrotechnika výpočtová technika automatizácia doktorandi
  zborník (príspevkov)
  (33) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.)
  Liška Petr 
  2. vyd
  Praha : Professional Publishing, 2005 . - 149 s
  ISBN 80-86419-93-2
  štúdium doktorandské doktorandi
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. ELITECH 2005 : Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 147 s
  elektrotechnika výpočtová technika automatizácia doktorandi
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (36) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.)
  Liška Petr 
  Praha : Professional Publishing, 2004 . - 149 s
  ISBN 80-86419-60-6
  štúdium doktorandské doktorandi
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. ELITECH 2003 : The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 162 s
  elektrotechnika výpočtová technika automatizácia doktorandi
  zborník
  (23) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Electrical engineering and information technology for PhD students. The fourth conference : ElITech 2001. Bratislava, Slovak Republic. 29. Sept. 2001
  Pavlovič Márius (zost.) ; E060  Zaťko Bohumír
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 137 s
  elektrotechnika výpočtová technika automatizácia doktorandi
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha