Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv času na osvojovanie poznatkov v predmete základy štatistickej analýzy
  Omachelová Milada ; J0080 
  Aplimat 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [9] s.
  pedagogický experiment statistical analysis štatistická analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
  Jacková Jana ; M7000  Turek Ivan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 160 s príl
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects mastery learning vysokoškolské vzdelávanie počítačové programovanie pedagogický experiment efektívnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46114
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov (strojárskych, elektrotechnických, stavebných, chemických, atď.) v stredných odborných učilištiach
  Novota Marián ; M220  Pavlásek Pavel (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 156 s príl
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects základy elektrotechniky pedagogický experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70369
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania
  Horňáková Veronika ; M7000  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 133 s príl
  pedagogický experiment kooperatívne vyučovanie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66803
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Projektové vyučovanie v technických odborných predmetoch : Dizertačná práca
  Jurča Robert ; M7000  Várkoly Ladislav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 165 s., autoreferát, CD-ROM
  pedagogický experiment vyučovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63868
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu : Dizertačná práca
  Kučerka Daniel ; M220  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 138 s., autoreferát, CD-ROM
  e-learning pedagogický experiment kľúčové kompetencie kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54678
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole : Dizertačná práca
  Oravec Miroslav ; M7000  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 109 s., autoreferát, CD - ROM
  pedagogický experiment didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46157
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Tvorba a efektívnosť učebných textov určených pre riadené sebavzdelávanie na stredných školách technického zamerania
  Koňušíková Marianna ; M220  Kostelník Ján (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  pedagogický experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54395
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Podporné vzdelávanie na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v predmete Matematika = Mathematics Support Education at Faculty of Mechanical Engineering STU : Dizertačná práca
  Richtáriková Daniela ; J0080  Turek Ivan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 124 s
  podporné vzdelávanie pedagogický experiment empirický výskum
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF0001
  kniha

  kniha