Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy riadenia prístupu v architektúre TISPAN
  Cipov Roman ; E  Chromý Erik (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications riadenie prístupu QoS NGN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88803
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach
  Vilhan Peter ; I300  Hudec Ladislav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 17.07.2014 ; Študijný program : 213
  routing public key infrastructure BATMAN smerovanie mobilné siete riadenie prístupu PKI MANET infraštruktúra verejného kľúča
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69108
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 3. Metódy riadenia prístupu v sieťach IMS
  Jadroň Marcel ; E  Chromý Erik (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 86 . - 62 s
  Telekomunikácie Telecommunications quality of service riadenie prístupu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102848
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Metódy riadenia prístupu v sieťach NGN
  Šimončík Tomáš ; E  Chromý Erik (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 48 s
  Telekomunikácie Telecommunications paketové siete riadenie prístupu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69507
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Zabezpečenie riadenia prístupu v bezdrôtových sieťach
  Posoldová Alexandra ; E  Baroňák Ivan (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 50 s CD-ROOM
  Telecommunications fuzzy logic riadenie prístupu fuzzy logika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82096
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Kvalita služieb v mobilných ad hoc sieťach
  Magula Peter ; I100  Kotočová Margaréta (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
  riadenie prístupu mobilné ad hoc siete kvalita služieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77173
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnostné aspekty mobilných ad-hoc sietí (MANET)
  Gajdoš Ján ; I100  Vilhan Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 80 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks simulation riadenie prístupu simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81282
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Preventívne mechanizmy manažmentu prevádzky systémov IP
  Mičuch Juraj ; E  Baroňák Ivan (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  Telekomunikácie Telecommunications riadenie prístupu IP siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71728
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Metódy riadenia prístupu založené na meraní
  Ružička Roman ; E  Chromý Erik (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 60 s
  Telekomunikácie Telecommunications kvalita služieb riadenie prístupu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71743
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Metódy riadenia prístupu v sieťach IP
  Kurimai Matúš ; E  Chromý Erik (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 34 s
  riadenie prístupu QoS QoS Telekomunikácie IP siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57064
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha