Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of resolution of DEM on the calculation of design floods in a small mountainous basin
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Aleksić Milica ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Földes Gabriel ; 010160
  6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 : . online, [8] s., art. no. 012060
  digital elevation model design floods river basin short-term rainfalls
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012060/meta
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis
  Lieskovský Tibor ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 190-195
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning LiDAR mračno bodov point cloud digitálny výškový model digital elevation model archeológia archeology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. A numerical study on the integration radius separating convergent and divergent spherical harmonic series of topography-implied gravity
  Bucha Blažej ; 010130  Kuhn Michael
  Journal of geodesy / . Vol. 94, no. 12 (2020), [18] s., art. no. 112
  spherical harmonics gravity digital elevation model sférické harmonické funkcie tiažové zrýchlenie topografia
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-020-01442-z
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Digital elevation model TanDEM-X quality assessment in northern Guatemala
  Rášová Alexandra ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . S. 45
  digital elevation model digitálny výškový model TanDEM-X
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Analysis of LiDAR data with low density in the context of its applicability for the cultural heritage documentation
  Lieskovský Tibor ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Lessová Lucia Horňák Milan
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 191-196
  cultural heritage kultúrne dedičstvo digital elevation model digitálny výškový model airborne laser scanning letecké laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vegetation modelling in 2.5D visibility analysis
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Kartografické listy . Roč. 26, č. 1 (2018), s. 10-20
  vegetation vegetácia visibility analysis analýza viditeľnosti digital elevation model digitálny výškový model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Modelovanie vegetácie v analýzach viditeľnosti s použitím 2,5D digitálnych výškových modelov
  Rášová Alexandra ; 010130 
  GeoKARTO 2018 : . S. 25-26
  viewshed analysis analýza viditeľnosti digital elevation model digitálny výškový model vegetation vegetácia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Monitorovanie erózneho výmoľa - prípadová štúdia v Turej Lúke
  Nosko Radovan ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : . CD-ROM, s. 189-200
  gully erosion digital elevation model laser scanning ground surveying technology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Metódy hodnotenia priestorovej presnosti heterogénnych digitálnych výškových modelov
  Peschl Robert ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 149-155
  digital elevation model precision digitálny model reliéfu hodnotenie presnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Quantification of soil erosion and transport processes in the Myjava Hill Land
  Hlavčová Kamila ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Velísková Yvetta Studvová Zuzana ; 010160 Sočuvka Valentín ; 010160 Németová Zuzana ; 010160 Ďurigová Mária ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 19/2017 : . online, [1] s.
  erosion sediment transport water reservoir digital elevation model USLE 2D
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok