Výsledky vyhľadávania

 1. Rozpočtovanie a kalkulovanie v stavebníctve
  Čavojský Jozef  Ellingerová Helena ; 010270 Bollová Gabriela (rec.) (rec.) Petráková Zora ; 010320
  1. vyd.
  Bratislava : Čavojský & Partners, 2019 . - 428 s.
  ISBN 978-80-971324-4-6
  náklady kalkulácie investičný proces
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF5100
  kniha

  kniha

 2. Stavebné inžinierstvo v praxi
  Somorová Viera ; 010270  Wernerová Eva (rec.) Balážová Jarmila (rec.)
  2. dopl. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - 67 s.
  ISBN 978-80-227-4817-9
  stavebníctvo investičný proces podnikanie právne formy podniku
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 3. Stavebný inžinier a prax
  Somorová Viera ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Hanko Martin ; 010270 (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 78 s.
  ISBN 978-80-263-1376-2
  investičný proces manuál užívania budov podnikanie právne formy podnikania zamestnanie
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Rozpočtové náklady stavebného diela
  Ellingerová Helena ; 010270  Ďubek Silvia ; 010270
  Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti) . Roč. 5, č. 1 (2017), online, s. 12-21
  riadenie nákladov investičný proces životný cyklus stavby
  http://jks.euin.org/sites/default/files/jks_2017_01_012-021_Ellingerova_Dubek.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Význam spracovania kalkulácií v investičnom procese
  Ellingerová Helena ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 22, č. 12 (2016), s. 68-69
  investičný proces náklady a kalkulácie riadenie nákladov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza nákladov stavebného diela v investičnom procese
  Ellingerová Helena ; 010270  Trávnik Igor (rec.) Tichá Alena (rec.) Bollová Gabriela (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave 2015 . - 143 s.
  ISBN 978-80-227-4345-7
  investičný proces cena náklady
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 7. Náklady a ceny v stavebníctve
  Ellingerová Helena ; V270  Bollová Gabriela (rec.) Nagy Juraj (rec.) ; V300
  1.vyd.
  Brno : Tribun EU, 2014 . - 85 s.
  ISBN 978-80-263-0557-6
  cost accouting investment process price investičný proces náklady a kalkulácie cena
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 8. Assessment of costs of public works
  Ellingerová Helena ; V270 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 4 (2013), s. 51-60
  cost investičný proces investment process náklady
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Zvýšenie úžitkovej hodnoty stavby (podniku) v investičnom procese
  Miške Richard ; R2020 
  Aktuálne problémy podnikovej sféry : . s.342-348
  facility management facility manažment investment process investičný proces
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Úloha facility managementu pri projektovaní zelených budov
  Somorová Viera ; V270  Cúciková Zuzana ; V270
  Facility management 2012 [elektronický zdroj] : . s.31-34
  facility management green buildings investičný proces investment process
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok