Výsledky vyhľadávania

 1. Application of Multi-Temporal Interferometric Synthetic Aperture Radar (MT-InSAR) technique to Land Deformation Monitoring in Warri metropolis, Delta State, Nigeria
  Mahmud Muhammad Umar  Yakubu Tahir A. Oluwafemi Olawale Sousa Joaquim J. Ruiz Antonio M. Arroyo-Parras Juan G. Bakoň Matúš ; 010130 Lazecký Milan Perissin Daniele
  Procedia Computer Science : . Vol. 100, (2016), online, s. 1220-1227
  InSAR urban area technology of radar interferometry monitorovanie deformácií monitoring of a bridge monitorovanie stability horninového prostredia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. článok

  článok

 3. Photogrammetric measurements in geotechnic
  Baliak František ; V150  Fraštia Marek ; V140 Chlepková Miroslava
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 10, č. 2 (2010), s.1-8
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry monitorovanie stability horninového prostredia stability monitoring of rock environment
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok