Výsledky vyhľadávania

 1. článok

  článok

 2. Photogrammetric measurements in geotechnic
  Baliak František ; V150  Fraštia Marek ; V140 Chlepková Miroslava
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 10, č. 2 (2010), s.1-8
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry monitorovanie stability horninového prostredia stability monitoring of rock environment
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok