Výsledky vyhľadávania

 1. Interdisciplinary Approach in Designing of the Roofing Romanesque Palace Ruin at Spiš Castle in Slovakia
  Vojteková Eva ; 054140  Sásiková Karolína ; 052120 Ivánková Oľga ; 010250 Gregorová Jana ; 010310
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 206-213
  Spiš region roofing castle ruins of monuments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Stavebné obhliadky hradných zrúcanín
  Makýš Oto ; V270 
  Eurostav . Roč.19, č.10 (2013), s.36-39
  condition survey construction industry pasportizácia ruins of monuments ruiny pamiatkových objektov stavebníctvo
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Konzervácia historických murív vápennou maltou
  Makýš Oto ; V270 
  Betonárske dni 2012 : . s.475-478
  ruins of monuments ruiny pamiatkových objektov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Učinnosť ochrany vegetačného krytu na autentických konštrukciách proti pôsobeniu eróznych vplyvov klímy
  Schlesinger Richard ; V181 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  masonry wall ochrana a obnova pamiatok protection ruins of monuments ruiny ruiny pamiatkových objektov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Spôsoby obnovy korún murív torzálnej architektúry a ich účinnosť
  Schlesinger Richard ; V181 
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.100-103
  castle hrady konzervácia ruiny Restoration ruins of monuments ruiny pamiatkových objektov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fotogrametrická dokumentácia ruín pamiatkových objektov
  Marčiš Marián ; V140  Fraštia Marek ; V140
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  fotogrametria fotogrametrický skener photogrammetric scanner photogrammetry ruins of monuments ruiny pamiatkových objektov 3D model 3D modely
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok