Výsledky vyhľadávania

 1. Industry 4.0 Future Prospects and Its Impact on Competencies / aut. Natália Horňáková, Dagmar Cagáňová, Jana Štofková, Richard Jurenka
  Horňáková Natália ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 Štofková Jana Jurenka Richard
  Advanced Manufacturing Processes : . S. 73-84
  Industry 4.0 competencies logistics projects education future
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Galéria
  Valenčin Lukáš ; A  Pauliny Pavol (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design future vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83228 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=18B0B0AA43959DC6DA503B4321BD
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Fit 2 Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto
  Sabo Stanislav ; A  Olah Peter (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 150
  Product Design variability transformation future variabilita transformácia budúcnosť automobil
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83459 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D865E0794CD3
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Súčasný stav a perspektíva navrhovania murovaných konštrukcií v Slovenskej republike
  Čabrák Milan ; V110 
  Statika stavieb 2011 : . s.53-60
  contemporary design future masonry structures murovaná konštrukcia navrhovanie perspektívy súčasný stav
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Rodina dnes a jej vývoj do budúcnosti : Diplomová práca
  Karnajová Jana  Szőköl Štefan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  future functions budúcnosť vzťahy manželstvo funkcie vývoj rodina učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67624
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Problematika dvojitej podstaty ISKN
  Baránek Ondrej ; V  Hudecová Ľubica (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography problems future budúcnosť kataster
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68778
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. História, súčasnosť a budúcnosť ochrany vôd v SR.
  Sokáč Marek ; V280  Rajczyková Elena Makovinská Jarmila
  AQUA 2011 : . s.35-46
  budúcnosť future história history ochrana vôd water protection
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Voda - komodita blízkej budúcnosti?
  Bezák Juraj ; V160  Árendáš Peter
  Finančný manažment a controlling . Roč. 4, č.10 (2011), s.598-603
  budúcnosť future Slovakia Slovensko svet voda water world
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok