Výsledky vyhľadávania

 1. Priestorový model obce v digitálnom prostredí
  Franc Martin  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography conceptual model information system spatial data konceptuálny model informačný systém priestorové údaje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100469
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Mapping as a Spatial Data Source
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 1 (2013), s. 24-30
  cadastre of real estate kataster nehnuteľností obnova katastrálneho operátu novým mapovaním priestorové údaje renewal of cadastral documentation by new mapping spatial data
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. INSPIRE z implementácie do operačnej prevádzky (abstrakt)
  Tuchyňa Martin  Kliment Tomáš
  Enviro-i-Fórum : . s.32
  geospatial data INSPIRE INSPIRE priestorové údaje priestorové údajové infraštruktúry spatial data infrastructure
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Testovanie ako predpoklad dosiahnutia interoperability prostredníctvom štandardizácie v oblasti geopriestorových informácií
  Kliment Tomáš  Tuchyňa Martin Cibulka Dušan Kliment Marcel
  Enviro-i-Fórum : . s.39
  geospatial data priestorové údaje standardization štandardizácia testing testovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Návrh konceptuálneho modelu pre riešenie povodňových krízových situácií v súlade so smernicou INSPIRE
  Gálová Linda ; V130 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  crisis management INSPIRE INSPIRE krízový manažment priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Harmonizácia priestorových údajových zdrojov
  Hudecová Ľubica ; V210  Nemcová Petra ; V210 Vasiľ Marek
  Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : . s.169-176
  geografické informačné systémy Geographic Information System land consolidation pozemkové úpravy priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Data for Spatial Planning - A Comparison of Three Cities
  Navratil Gerhard  Scholz Johannes Danek Ladislav ; V210 Karimipour Farid
  REAL CORP 2011.Change for stability - lifecycles of cities and regions.The role and possibilities of foresighted plynning in transformation processes : . s.145-153
  urbanizmus priestorové údaje priestorové plánovanie spatial data urbanism Spatial Planning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Implementáci STN EN ISO 19115 v projektoch PÚ
  Kliment Tomáš  Kliment Marcel
  Veda mladých 2007 : . s.74-80
  implementácia implementation metadata metadáta priestorové údaje spatial data standardization štandardizácia XML
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Heterogénne dáta v povodňovom krízovom manažmente
  Gálová Linda ; V130  Kliment Tomáš
  Geodetická a kartografická podpora protipovodňovej ochrany : . s.40-50
  harmonizácia harmonization manager datasets manažment údajového súboru priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok