Výsledky vyhľadávania

 1. Databázové systémy v GIS. Návody na cvičenia elektronický zdroj / aut. Renata Ďuračiová, Dušan Cibulka ; rec. Róbert Fencík, Ivan Škultéty
  Ďuračiová Renata ; V130  Cibulka Dušan Fencík Róbert ; V130 (rec.) Škultéty Ivan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - CD-ROM, 135 s.
  ISBN 978-80-227-4502-4
  priestorové dáta spatial data GIS
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Využitie mier podobnosti a inklúzie fuzzy množín pri selekcii a identifikácii priestorových objektov na digitálnych mapách a v GIS
  Ďuračiová Renata ; V130 
  21. kartografická konference - Všechny tváře kartografie : . S. 28
  spatial data výber dát fuzzy GIS
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Geometria v GIS a GIS v geometrii
  Ďuračiová Renata ; V130  Lieskovský Tibor ; V130
  Geometria a jej aplikácie 2015 : . online, [1] s.
  GIS geometria geometry spatial data priestorové dáta
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Priestorový model obce v digitálnom prostredí
  Franc Martin  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography conceptual model information system spatial data konceptuálny model informačný systém priestorové údaje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100469
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Experimental verification of the possibility of using lidar data from a forested area in archeology
  Daňová Kristína ; V130 
  Forum of Young Geoinformaticians 2014 : . [1] s.
  priestorové dáta spatial data
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Hodnotenie presnosti priestorových dát získaných nepilotovanými leteckými prostriedkami
  Daňová Kristína ; V130 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  priestorové dáta spatial data UAV hodnotenie presnosti accuracy assessment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Spatial model of the village to support the management of public administration
  Fencík Róbert ; V210  Uhrík Martin Franc Martin Ištvánffy Ivan
  SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . P. 801-808
  obec priestorové dáta priestorový model spatial data spatial model village
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Integrácia heterogénnych geopriestorových dát z hľadiska modelovania neurčitosti
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Enviro-i-Fórum 2013 [elektronický zdroj] : . s.54-58
  GIS GIS heterogeneous data integration integrácia heterogénnych dát neurčitosť priestorová databáza priestorové dáta spatial data spatial database uncertainty
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Mapping as a Spatial Data Source
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 1 (2013), s. 24-30
  cadastre of real estate kataster nehnuteľností obnova katastrálneho operátu novým mapovaním priestorové údaje renewal of cadastral documentation by new mapping spatial data
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Možnosti vyhľadávania geopriestorových informácií pre doménu protipovodňovej ochrany v prostredí webu
  Gálová Linda ; V130  Kliment Tomáš Ďuračiová Renata ; V130 Fencík Róbert ; V210
  Enviro-i-Fórum 2013 [elektronický zdroj] : . s.35-39
  flood protection geocatalogue geokatalóg metadata METADATA priestorové dáta protipovodňová ochrana spatial data
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok