Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv bóru na mikroštruktúru povrchu Fe-Cr-Ni ocele / aut. Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini, Marek Bujdoš
  Pašteka Lukáš Félix  Miglierini Marcel ; 036000 Bujdoš Marek
  Odborná konferencia Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti 2018 : . S. 23-27
  Mössbauerova spektrometria oceľ CEMS SEM
  http://www.nuclear.sk/wp-content/uploads/2018/05/zborn%C3%ADk-mg-snus-2018.pdf
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Slenderness influence on the behavior of composite columns
  Gramblička Štefan ; 010110  Hrušovská Andrea ; 010110
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 40-50
  composite columns reinforced concrete second order theory steel spriahnuté stĺpy železobetón teória druhého rádu oceľ
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Properties and Kinds of Fibres Used in Fibre Reinforced Concrete
  Štefunková Zuzana ; 010260  Gregorová Valéria ; 010260
  Construmat 2016 - Conference on Structural Materials : . USB kľúč, s. 150-160
  vláknobetón vlákna oceľ sklo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Poruchy a opravy nosnej oceľovej konštrukcie haly typu HARD
  Gramblička Štefan ; 010110  Živner Tomáš
  Stavebné materiály : . Roč. 12, č. 6 (2016), s. 54-56
  oceľ nosná konštrukcia hala korózia steel bearing structure halls corrosion
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Oceľ pre priemyselné stavby s dôrazom na ekologicky orientované stavebníctvo
  Dlhý Dušan ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 94-97
  industriálna stavba oceľ
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Spriahnuté plechobetónové dosky z hladkých otvorených trapézových plechov
  Hrušovská Andrea  Gramblička Štefan ; 010110
  Betonárske dni 2016 : . S. 187-192
  doska oceľ composite steel spriahnutie plech
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových stĺpov s prierezom plného oceľového jadra so železobetónovým plášťom
  Frólo Juraj  Gramblička Štefan ; 010110
  Betonárske dni 2016 : . S. 181-186
  stĺp návrh oceľ jadro betón column design steel core concrete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh a posúdenie spriahnutého oceľobetónového prierezu piliera mosta cez Dunaj v Bratislave
  Gramblička Štefan ; 010110  Živner Tomáš Frólo Juraj
  Betonárske dni 2016 : . S. 193-198
  návrh spriahnutie oceľ betón most piliere design composite steel concrete bridge pillars
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Poruchy nosných konštrukcií v agresívnom chemickom prostredí
  Gramblička Štefan ; V110  Živner Tomáš ; 010190
  Statika stavieb 2015 : . S. 215-220
  betón oceľ porucha nosná konštrukcia concrete steel failure load-bearing structure analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Ocel. ČSN ISO 4967 (42 0471) : Stanovení obsahu nekovových vměstků. Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení. Březen 2015
  Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2015 . - 40 s.
  oceľ
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha