Výsledky vyhľadávania

 1. A Data Mining Approach for Multivariate Outlier Detection in Postprocessing of Multitemporal InSAR Results
  Bakoň Matúš ; 010130  Oliveira Irene Perissin Daniele Sousa Joaquim J. Papčo Juraj ; 010130
  IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing . Vol. 10, no. 6 (2017), online, s. 2791-2798
  InSAR data mining multivariate data analysis radarová interferometria aplikovaná štatistika odhad variančných komponentov
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7895168/
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Effect of animal age and gender on fatty acid and elemental composition in Austrian beef applicable for authentication purposes
  Bednárová Adriana  Mocák Ján Gössler Walter Velik Margit Kaufmann Josef Staruch Ladislav ; C4250
  Chemical Papers . Vol. 67, Iss. 3 (2013), s.274-283
  beef chemical composition fatty acids elemental composition cattle age ANOVA multivariate data analysis
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Recent advances in multivariate statistical techniques. Clustering European countries IT skills data with artificial neural networks.
  Sabo Miroslav ; V220 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 7 (2011), s.205-212
  cluster analysis Kohonen neural network Kohonenove siete multivariate data analysis samo-organizujúce sa mapy viacrozmerné štatistické metódy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Synchronous fluorescence spectroscopy for differentiating between brandies and wine distillates
  Píš Ľubomír ; C1180  Májek Pavel ; C1180 Sádecká Jana ; C1180
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 4, No. 1 (2011), s.47-58
  brandy Fluorescence spectroscopy multivariate data analysis wine distillate
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok