Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie a optimalizácia sekundárneho chladenia ako systému s rozloženými parametrami pomocou seftvérového senzora / aut. Gabriel Hulkó, Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Cyril Belavý, Lukáš Bartalský
  Hulkó Gabriel ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 Buček Pavol Belavý Cyril ; 020020 Bartalský Lukáš ; 020020
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 29-34
  odlievanie ocelí sekundárne chladenie continuous casting secondary cooling
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Využitie komerčného numerického výpočtového prostredia pre návrh konceptu virtuálnej oceliarne / aut. Pavol Buček, Karol Ondrejkovič, Gabriel Hulkó
  Buček Pavol  Ondrejkovič Karol ; 020020 Hulkó Gabriel ; 020020
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 23-28
  odlievanie ocelí termodynamická analýza continuous casting
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora : zverejnená patentová prihláška č. 5027-2015 aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš, Pavol Tehlár
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgaš Marián Tehlár Pavol
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 16 s.
  kontinuálne liatie continuous casting
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Spôsob riadenia procesu tuhnutia kontinuálne liatych kovov a zliatin a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50052-2016, úžitkový vzor 7957 / aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgaš Marián
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 14 s.
  kontinuálne liatie continuous casting
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie a riadenie plynulého odlievania ocele v ŽP a.s. - výskumný projekt ARPKONTI
  Buček Pavol  Ondrejkovič Karol ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020 Parilák Ľudovít
  Zváranie - Svařování . Roč. 62, č. 9-10 (2013), s.210-215
  odlievanie ocelí Odlievanie plynulé continuous casting
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Control of billet temperature field by the secondary cooling in continuous casting of steel
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Noga Pavol Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020 Buček Pavol
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.196-201
  SRP - systémy s rozloženými parametrami kontinuálne liatie DPS-distributed parameter system continuous casting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Control of temperature field of continuously cast billet as Distributed Parameter System
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol ; J0020 Pyszko René Hulkó Gabriel ; J0020
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, 9 s.
  plynulé liatie teplotné pole continuous casting temperature fields
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Modelling and control of continuous casting processes as Distributed Parameter Systems
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol ; J0020 Pyszko René Hulkó Gabriel ; J0020
  Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7 . s.45-54
  SRP - systémy s rozloženými parametrami plynulé liatie DPS-distributed parameter system continuous casting
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu materiálu na báze Al
  Pokusová Marcela ; J0070  Tehlár Pavol Murgaš Marián Berta Igor ; J280
  Hutnické listy . Roč. 64, č. 1 (2011), s.19-26
  kontinuálne liatie kryštalizátor continuous casting
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok