Výsledky vyhľadávania

 1. Thermal Cycling of (RE)BCO-Based Superconducting Tapes Joined by Lead-Free Solders
  Skarba Michal ; 067000  Pekarčíková Marcela ; 061000 Frolek Ľubomír Cuninková Eva ; 061000 Necpal Martin ; 063200
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 4 (2021), s. 1-23
  high temperature superconductor coated conductors soldered joint thermal cycling lead-free solders
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/4/1052
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. New Bi based solders with the addition of lanthanides / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Michal Prach
  Koleňák Roman ; 063700  Kostolný Igor ; 063000 Prach Michal
  Advances in Materials Science Research. . S. 137-184
  lead-free solders
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Development of SnAgCu solders with Bi and In additions and microstructural characterization of joint interface / aut. Beáta Šimeková, Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková
  Šimeková Beáta ; 063000  Hodúlová Erika ; 063000 Kovaříková Ingrid ; 063000
  Welding in the World . Vol. 61, iss. 3 (2017), s. 613-621
  lead-free solders wettability microstructure
  http://link.springer.com/article/10.1007/s40194-017-0446-9?no-access=true
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Melting behavior and oxidation resistance of CE-SN alloy designed for lead-free solders manufacturing / aut. Marián Drienovský, Lýdia Rízeková Trnková, Milan Ožvold, Ivona Černičková, Marián Palcut, Jozef Janovec
  Drienovský Marián ; M1000  Rízeková Trnková Lýdia ; M1000 Ožvold Milan ; M1000 Černičková Ivona ; M1000 Palcut Marián ; M1000 Janovec Jozef ; M1000
  CCTA12 : . S. 63-64
  lead-free solders
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. The influence of heat treatment on properties of lead-free solders / aut. Lýdia Rízeková Trnková, Marián Drienovský, Katarína Pocisková, Milan Ožvold
  Rízeková Trnková Lýdia ; M1000  Drienovský Marián ; M1000 Pocisková Katarína Ožvold Milan ; M1000
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Vol. 22, No. 1 (2015), s. 1-7
  lead-free solders heat treatment microstructure
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. článok

  článok

 7. Research and development of lead-free solder for microelectronics in consideration of the environmental and qualitative aspects
  Hodúlová Erika ; M3000  Šimeková Beáta ; M3000 Kovaříková Ingrid ; M3000 Lechovič Emil Ulrich Koloman ; M3000
  Welding in the World . Vol. 58, no. 5 (2014), s. 719-727
  wetting angle lead-free solders intermetallics
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Pevnosť spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami s prídavkom céru
  Csémi Mikuláš ; M  Drienovský Marián (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 61s CD
  Materials Engineering lead-free solders bezolovnaté spájky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99698
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Korózna odolnosť bezolovnatých spájok
  Polák Pavol ; M  Rízeková Trnková Lýdia (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2014 ; Študijný program : 665 . - 60s CD
  Materials Engineering lead-free solders mikroštruktúrna analýza bezolovnaté spájky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92147
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Influence of the chemical composition on the selected properties of lead-free solders
  Rízeková Trnková Lýdia ; M1000  Drienovský Marián ; M1000 Lokaj Ján ; C2110 Ožvold Milan ; M1000
  METAL 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [7] p.
  lead-free solders wettability microstructure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok