Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia tvaru, rozmeru a hustoty výliskov ušľachtilých palív / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070
  Vykurovanie 2017 : . S. 243-249, CD ROM
  environmental education waste management environmentálna výchova optimalizácia tvaru
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti zhodnocovania papierenských kalov / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, Miloš Matúš, Ľudovít Kolláth
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Kolláth Ľudovít ; 020070
  Vykurovanie 2016 : . S. 203-209, CD ROM
  environmentálna výchova environmental education
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Skúsenosti zo spracovania komunálneho odpadu na alternatívne palivo / aut. Ľudovít Kolláth, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Kolláth Ľudovít ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Biath Peter ; 020070
  Vykurovanie 2016 : . S. 235-239, CD ROM
  environmetalistika výchova environmental education
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Expertná analýza zhodnotenia papierenských kalov / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, František Urban, Miloš Matúš ; rec. Peter Širica, Jozef Jandačka
  Šooš Ľubomír ; 020240  Pokusová Marcela ; J0070 Križan Peter ; 020240 Urban František ; 020260 Matúš Miloš ; J240 Širica Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 84 s.
  environmentálna výchova environmental education legislatíva
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Optimisation of quality in environmental education by means of software support / aut. Katarína Čekanová, Alena Pauliková, Katarína Lestyánszka Škůrková
  Čekanová Katarína ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 Lestyánszka Škůrková Katarína ; 064000
  Production Engineering Archives . Vol. 9, No. 4 (2015), s. 13-16
  sustainable quality software support environmental education
  http://www.qpij.pl/production-engineering-archives
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Zhodnotenie papierenských kalov do nových produktov. II etapa : / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, Miloš Matúš, Peter Biath, Jozef Bábics ; rec. Peter Širica, Jozef Jandačka
  Šooš Ľubomír ; J240  Pokusová Marcela ; J0070 Križan Peter ; J240 Matúš Miloš ; J0070 Biath Peter ; J0070 Bábics Jozef ; 020070 Širica Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 60 s.
  environmentálna výchova environmental education
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Inženernoje ekologičeskoje obrazovanije dlja ustojčivogo razvitija
  Huszár Štefan ; V350 
  Rešenije regionaľnych ekologičeskich problem : . s.160-163
  environmental education environmentálne vzdelávanie sustainable development udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Water Protection in Slovak Republic - Legislation, Goals, Technologies and Education
  Drtil Miloslav ; C6290  Bodík Igor ; C6290 Hutňan Miroslav ; C6290
  Modern Environmental Management and Technologies, April 16-19, 2011, Kabul, Afghanistan . s.1-8
  water protection legislation main activities environmental education
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Životné prostredie - jeho ochrana a tvorba : Diplomová práca
  Molnár Martin  Hlavatý Rastislav (škol.) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 87 s., CD-ROM
  waste management environmental education environment odpady učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58866
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha