Výsledky vyhľadávania

 1. Poruchy nosných konštrukcií v agresívnom chemickom prostredí
  Gramblička Štefan ; V110  Živner Tomáš ; 010190
  Statika stavieb 2015 : . S. 215-220
  betón oceľ porucha nosná konštrukcia concrete steel failure load-bearing structure analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The load-bearing system of the high-rise. Buildingwall system vs. skeleton system
  Ivánková Oľga ; V250  Konečná Lenka ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD ROM, [4] s.
  budovy výškové high rise buildings load-bearing structure analysis nosný systém static and dynamic analysis statická a dynamická analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem
  Harvan Ivan ; V110 
  Stavebnictví . Roč. 6, č. 2 (2012), s.50-54
  analýza nosnej konštrukcie assembled buildings betónové konštrukcie buildings load buildings reconstruction bytové domy concrete structures eurocodes eurokódy flat-building load-bearing structure analysis montované budovy nadstavby budov panel buildings panelové budovy rekonštrukcie budov superstructures zaťaženie budov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Nová norma na posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov
  Harvan Ivan ; V110 
  Normalizácia . Roč. 17, č. 1 (2011), s.3-7
  analýza nosnej konštrukcie assembled buildings betónové konštrukcie buildings load buildings reconstruction bytové domy concrete structures dwelling buildings eurocodes eurokódy load-bearing structure analysis montované budovy nadstavby budov panel buildings panelové budovy rekonštrukcia domov superstructures zaťaženie budov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok