Výsledky vyhľadávania

 1. Computational examples of the boulder elements in the fish pass river bed
  Čubanová Lea ; 010170 
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 230-241
  single stones boulder sills water level regime velocity regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Experiences in the water level regime simulations for the SHPP
  Čubanová Lea ; 010170 
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 249-258
  SHPP computer simulation water level regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv drsnosti koryta na priebeh plavebných hladín dolného Váhu
  Mičkalíková Ivana ; V  Možiešik Ľudovít (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo HEC-RAS HEC-RAS water level regime HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91171
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Riešenie hladinového režimu pre účely MVE
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8] s.
  hladinový režim malá vodná elektráreň matematické modelovanie mathematical modelling small hydropower plant water level regime
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Methodology for fish passes design
  Čubanová Lea ; V170 
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 15, iss. 15 (2013), s. 233-240
  design parameters discharge regime fish pass hladinový režim methodology metodika návrhové charakteristiky prietokový režim rybovod water level regime
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Hydraulic Calculations and Simulations for the SHPP
  Šebestová Zuzana ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[4] p.
  HEC-RAS HEC-RAS hladinový režim hydraulic calculations hydraulické výpočty malá vodná elektráreň small hydro power plant water level regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Optimalizácia regulácie hladinového režimu sústavy odvodňovacích kanálov na Východoslovenskej nížine
  Pálinkášová Zuzana ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.1035-1043
  Eastern Slovak Lowland hladinový režim optimalisation optimalizácia Východoslovenská nížina water level regime
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Geometria modelu a jej vplyv na hladinový režim
  Čubanová Lea ; V170 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] : . s.124-128
  HEC-RAS HEC-RAS hladinový režim matematický model mathematical model water level regime
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Influence of the entered geometry to the water level regime calculation
  Šebestová Zuzana ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.60-62
  geometria koryta HEC-RAS HEC-RAS hladinový režim river bed geometry water level regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Water level regime for different variants of the navigable "Zemplín Waterway".
  Cabadaj Roman ; V170  Královič Oliver ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.53-55
  fairway parameters hladinový režim matematické modelovanie mathematical modelling parametre plavebnej dráhy vodné cesty water level regime waterways
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok