Výsledky vyhľadávania

 1. Quantitative risk assessment RM/RA CRAMM method for environmental, social and technology / aut. Jana Mullerova, Ivo Svoboda, Miroslav Rusko
  Mullerova Jana  Svoboda Ivo Rusko Miroslav ; 065200
  Souvenir of 8th International Science Congress : . S. 1
  risk assessment quantitative methods environmental risk
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Risk Assessment of NPP Safety due to Technology Accident and Extreme Climatic Actions
  Králik Juraj ; 010250 
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 150002, [4] s.
  risk assessment nuclear power plants accident
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Risk Assessment of NPP Safety in Case of Emergency Situations on Technology
  Králik Juraj ; 010250 
  Recent Improvements of Power Plants Management and Technology . S. 69-95
  risk assessment risk stress test accident safety probability nonlinearity VVER NPP
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Mechanized building processes and safety at work
  Prokopčáková Katarína ; 010270 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 2 (2016), online, s. 151-155
  risk assessment mechanized building processe health and safety at work
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Increasing of quality management by means of coordination of dangerous substance storage for environmental protection / aut. Alena Pauliková, Renáta Nováková, Jana Šujanová
  Pauliková Alena ; 064000  Nováková Renáta ; 064000 Šujanová Jana ; 064000
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 2. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 463-470
  environmental managment quality management risk analysis risk assessment
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994140376&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=increasing+of+quality+management+by+means&st2=paulikov%c3%a1&sid=95FBB5BC1112875F6BB5C15A18A6DBD8.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a80&sot=b&sdt=b&sl=73&s=%28ALL%28increasing+of+quality+management+by+means%29+AND+FIRSTAUTH%28paulikov%c3%a1%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Risk assessment during the welding of plastics / aut. Martin Kotus, Erika Janjaková, Katarína Lestyánszka Škůrková
  Kotus Martin  Jankajová Erika Lestyánszka Škůrková Katarína ; M5000
  Inzynieria Produkcji. Wybrane aspekty Zintegrowanych Systemów Zarzadzania Produkcja . S. 50-56
  risk assessment
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. The spatial distribution of human exposure to PCBs around a former production site in Slovakia / aut. Soňa Wimmerová, Alan Watson, Beata Drobná, Eva Šovčíková, Roland Weber, Kinga Lancz, Henrieta Patayová, Denisa Richterová, Vladimíra Koštiaková, Dana Jurečková, Pavol Závacký, Maximilián Strémy, Todd A Jusko, Ľubica Palkovičová, Irva Hertz-Picciotto, Tomáš Trnovec
  Wimmerová Soňa  Watson Alan Drobná Beata Šovčíková Eva Weber Roland Lancz Kinga Patayová Henrieta Richterová Denisa Koštiaková Vladimíra Jurečková Dana Závacký Pavol ; 066000 Strémy Maximilián ; 067000 Jusko Todd A. Palkovičová Ľubica Hertz-Picciotto Irva Trnovec Tomáš
  Environmental science and pollution research . Vol. 22, iss. 19, 07 August 2015 (2015), s. 14405-14415
  risk assessment
  http://download.springer.com/static/pdf/31/art%253A10.1007%252Fs11356-015-5047-9.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs11356-015-5047-9&token2=exp=1440506428~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F31%2Fart%25253A10.1007%25252Fs11356-015-5047-9.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1007%252Fs11356-015-5047-9*~hmac=df3370f9abd8bb1aeefaed3e1e1f3d4fa43f60c9ce843bd86277d36fc0d260cd
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Posúdenie fyzikálnych a chemických faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
  Novák Viliam ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 70s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vibrations noise risk assessment vibrácie hluk osobné ochranné pracovné prostriedky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98657
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie bezpečnosti na poľnohospodárskom družstve Radošovce - Paderovce
  Čapkovičová Lenka ; M  Čekan Pavol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 85s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment legislation legislatíva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98736
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Zníženie rizík výrobnej linky
  Dvorská Mária ; M  Majer Ondrej (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 48s CD
  Occupational Health and Safety production line risk assessment analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93233
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha