Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov
  Lipovský Marek ; M5000  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 81s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption klinoptilolit sorpcia priemyselná odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98745
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Čistenie priemyselných odpadových vôd s vysokým zastúpemím biologicky ťažko odstrániteľného organického dusíka pomocou zmesi enzýmov
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.55-61
  priemyselná odpadová voda multienzymatická zmes
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Porovnanie mezofilnej a termofilnej fermentácie čistiarenského kalu a kuchynských odpadov
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.43-47
  multienzimantická zmes priemyselná odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Enzymatické čistenie reálnych preimyselných vôd s vysokým obsahom fenolických zlúčenín
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Bodík Igor ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.49-53
  multienzimantická zmes priemyselná odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Biodegradation of highly polluted industrial wastewater by chemical pretreatment
  Lehotská Soňa ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 . - 7 s
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.CD-Rom
  priemyselná odpadová voda CHSK biologické a fyzikálno-chemické čistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok