Výsledky vyhľadávania

 1. Mikrosenzory na meranie parametrov elektromagnetických polí : dát. obhaj. 26.8.2011, čís. ved. odb. 5.2.24
  Páleník Tomáš  Smieško Viktor (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  FEI ; . - 88 s
  elektromagnetické polia mikrosenzory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86661
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Condensed Matter Field Theory
  Altland Alexander  Simons Ben
  2.ed.
  Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 770 s
  ISBN 978-0-521-76975-4
  elektromagnetické polia teória polí
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 3. Numerické metódy riešenia bioelektromagnetických polí
  Cocherová Elena ; E030  Štofanik Vladimír ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 66 s
  ISBN 978-80-227-3272-7
  numerické metódy elektromagnetické polia bioelektromagnetické polia biomedicína biologické účinky radiácie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI6101
  Numerické metódy riešenia bioelektromagnetických polí

  kniha

 4. Využitie elektromagnetického poľa mobilných telefónov na diaľkové ovládanie elektrických zariadení
  Siebert Michal ; E  Šturcel Ján (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  programming programovanie GSM GSM Aplikovaná informatika mobilné telefóny elektromagnetické polia ovládanie diaľkové
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50051
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie biologických účinkov žiarenia mobilných telefónov
  Gonšorová Michaela ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 55 s
  elektromagnetické polia SAR SAR Telekomunikácie žiarenie ionizujúce mobilné telefóny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48843
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Modelovanie tepelných vplyvov elektromagnetických polí = Modeling of Thermal Effects of Electromagnetic Fields
  Drobný Drahomír  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 87 s
  elektronika Rádioelektronika elektromagnetické polia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Elektromagnetické pole v okolí prvkov vonkajších rozvodní vvn a zvn
  Puškel Peter  Lago Jozef (škol.) Beláň Anton (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 54 s
  Elektroenergetika elektromagnetické polia rozvodné zariadenia vn a vvn
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Maxwellov tenzor pnutia
  Velichová Daniela ; J0080  Zachariáš Svatopluk
  G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. Slovak journal for geometry and graphics . Roč. 6, č. 12 (2009), s.45-60
  elektromagnetické polia Maxwellova teória electromagnetic filed Maxwell tensor
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Senzory pre meranie elektromagnetického poľa v oblasti elektromagnetickej kompatibility : Dát. obhaj. 09.12.2009
  Harťanský René ; E040 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 82 s
  senzory meranie elektrických veličín elektromagnetické polia elektromagnetická kompatibilita
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Numerical Techniques in electromagnetics with MATLAB
  Sadiku Matthew N.O 
  3th ed.
  Boca Raton : CRC Press, 2009 . - 709 s
  ISBN 978-1-4200-6309-7
  numerická analýza výpočtová matematika numerické metódy elektromagnetizmus elektromagnetické polia
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha