Výsledky vyhľadávania

 1. Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality pri riešení zvýšeného počtu chýb typu "ASPEKT" na montážnej linke
  Branišová Mária ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 77s CD
  Engineering of Production Quality manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99103
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií ako súčasť systému manažérstva kvality priemyselného podniku
  Kaščáková Dana ; M  Šurina Stanislav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality customer satisfaction manažérstvo reklamácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99069
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Sledovanie spôsobilosti procesu skrutkovania pri montáži klimatizačných jednotiek v automobilovom priemysle
  Poláková Zuzana  Šurina Stanislav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 76s CD
  Engineering of Production Quality statistical process control continuous improvement spôsobilosť neustále zlepšovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99041
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh a aplikácia pracovného postupu kalibrácie meracieho zariadenia
  Pethő Daniel ; M  Moravčíková Jana (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 74s 2CD
  Engineering of Production Quality uncertainty of measurement calibration measurement meranie kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103441
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zvyšovanie výkonnosti procesov prostredníctvom štandardizácie pracovísk v Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
  Niklová Petra ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality standards štandardy proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99125
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zlepšovanie výrobného procesu produktu POLAR C pomocou DMAIC cyklu
  Labudová Zuzana ; M  Nemec Matej (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality spôsobilosť meradla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99036
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie štatistických metód pri posudzovaní vlastností boridických vrstiev
  Polačková Jana ; M  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 69s CD
  Engineering of Production Quality boronizing boridovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99235
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality so zameraním na zefektívnenie výrobného procesu
  Vyskočová Lucia ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 71s CD
  Engineering of Production Quality quality systém manažérstva kvality manažérstvo kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103423
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Výskum vplyvu rezných podmienok na valcovitosť sústruženého povrchu metódou DoE
  Valentová Hana ; M  Görög Augustín (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 67s CD
  Engineering of Production Quality rezné podmienky valcovitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99095
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Posúdenie spôsobilosti procesu výroby reflexných filmov
  Drottner Peter ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 60s CD
  Engineering of Production Quality quality statistical methods kvalita proces spôsobilosť štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99114
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha