Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie spôsobilosti procesu pri výrobe nárazníkov
  Kukuľová Martina ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 83s CD
  Engineering of Production Quality machine capability process capability statistical methods štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99152
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh a aplikácia pracovného postupu kalibrácie meracieho zariadenia
  Pethő Daniel ; M  Moravčíková Jana (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 74s 2CD
  Engineering of Production Quality uncertainty of measurement calibration measurement meranie kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103441
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Využitie štatistických metód pri posudzovaní vlastností boridických vrstiev
  Polačková Jana ; M  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 69s CD
  Engineering of Production Quality boronizing boridovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99235
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby gumo-kovových súčiastok
  Babišíková Zdenka ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 91s CD
  Engineering of Production Quality Six Sigma systém manažérstva kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99029
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Kontrola kvality materiálov vo výrobnom procese s využitím diferenčnej skenovacej kalorimetrie
  Moravcová Miroslava ; M  Čička Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 59s CD
  Engineering of Production Quality quality control solder kontrola kvality polyetyléntereftalát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99247
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Využitie štatistických metód pri plánovaní zmien vo výrobnom procese
  Kadlečík Jaroslav ; M  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 82s CD
  Engineering of Production Quality neustále zlepšovanie štatistická regulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99053
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní procesu výroby puzdra bŕzd
  Bobáková Jana ; M  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 72s CD
  Engineering of Production Quality statistical methods statistical process control plánovanie kvality štatistické metódy štatistické riadenie kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99075
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Výskum vplyvu rezných podmienok na kruhovitosť sústruženého povrchu metódou DoE
  Ľuptáková Jana ; M  Görög Augustín (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 83s CD
  Engineering of Production Quality turning quality kruhovitosť rezné podmienky sústruženie kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99185
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Projekt implementácie metódy 5S
  Jankechová Marcela ; M  Kusý Martin (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 91s CD
  Engineering of Production Quality implementation implementácia metóda 5S
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99058
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Projekt zlepšovania uplatnenia princípu sledovateľnosti pri výrobe valivých ložísk
  Ančicová Natália ; M  Kusý Martin (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 62s CD
  Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99255
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha