Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj objemu zahraničného obchodu susedov SR ako predpoklad pre zvýšenie efektívnosti spolupráce v oblasti inovácií
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.52-59
  zahraničný obchod koeficient vývoj cenový prepočet foreign trade coefficient Development conversion price
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Zahraniční obchod : teorie a praxe
  Svatoš Miroslav 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 365 s
  ISBN 978-80-247-2708-0
  zahraničný obchod medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Zahraniční obchod

  kniha

 3. Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku
  Sršňová Jana  a kol.
  1. vyd
  Bratislava : Sprint dva, 2008 . - 214 s
  ISBN 978-80-969927-6-8
  podniky zahraničný obchod marketing strategický manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Stratégia zahraničnoobchodnej podnikateľskej činnosti podniku
  Sakál Peter ; M4000 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.397-427
  zahraničný obchod
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 5. Zahraničný obchod s CEFTOU v MATADORE, a.s. Púchov : Diplomová práca
  Krupička Ivan  Chynoradský Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 80 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment zahraničný obchod
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Operácie v zahraničnom obchode
  Smreková Marta 
  Bratislava : Ekonóm, 2005 . - 118 s
  ISBN 80-225-1950-2
  zahraničný obchod
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Dokumentární akreditiv v praxi
  Andrle Pavel 
  3. aktual. vyd
  Praha : Grada, 2003 . - 142 s
  ISBN 80-247-0771-3
  dokumentárny akreditív zahraničný obchod
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. Mezinárodní obchodní operace
  Machková Hana  Černohlávková Eva
  Praha : HZ Praha, 1998 . - 196 s
  ISBN 80-86009-20-3
  medzinárodný obchod zahraničný obchod
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 9. International business competing in the global.
  Hill Charles W.L 
  Boston : McGraw-Hill, 1997 . - 630 s
  ISBN 0-256-27053-8
  medzinárodný obchod zahraničný obchod technika obchodu
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 10. Exportom k úspechu
  Švač Vladimír 
  Bratislava : Ister Science, 1997 . - 141 s
  ISBN 80-88683-16-5
  medzinárodný obchod zahraničný obchod
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha