Výsledky vyhľadávania

 1. Semantic acquisition games : harnessing manpower for creating semantics
  Šimko Jakub ; I200  Bieliková Mária ; I200
  1. vyd.
  Cham : Springer, 2014 . - 141 s.
  ISBN 978-3-319-06114-6
  sémantika metadáta hry čerpanie z davu
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Sémantická Wiki
  Kudláč Miroslav ; I  Šimko Jakub (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202 . - 51 s. CD-ROM
  informatika Informatics ontology ontológia wiki sémantika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77699
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Annota: towards enriching scientific publications with semantics and user annotations / Michal Holub, Robert Moro, Jakub Sevcech, Martin Liptak, Maria Bielikova
  Holub Michal ; I200  Móro Róbert ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Lipták Martin ; I200 Bieliková Mária ; I200
  D-lib Magazine : . Vol. 20, no. 11/12 (2014), [6] s.
  digitálna knižnica model používateľa model domény vedecká publikácia anotácia vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  http://www.dlib.org/dlib/november14/holub/11holub.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Annota: pieskovisko pre výskum vyhľadávania, organizovania a navigácie s využitím sémantiky v prostredí digitálnych knižníc
  Móro Róbert ; I200  Holub Michal ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Bieliková Mária ; I200
  Znalosti 2014 : . online, s. 88-91
  digital libraries model používateľa model domény vedecká publikácia anotovanie vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Human computation: Image metadata acquisition based on a single-player annotation game
  Šimko Jakub ; I200  Tvarožek Michal Bieliková Mária ; I200
  International Journal of Human-Computer Studies . s.933-945
  ľudské počítanie hra s účelom metadáta čerpanie z davu sémantika
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Harnessing manpower for creating semantics
  Šimko Jakub ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013
  programové systémy Program Systems semantics multimédiá čerpanie z davu ľudské počítanie hra s účelom sémantika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81833
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 7. Sémantická Wiki
  Markech Martin ; I200  Šimko Jakub (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 65 s príl.
  informatika Informatics semantics sémantika wiki prepojené dáta
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65228
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Získavanie sémantiky a metadát pomocou hier s účelom
  Kišš Marek ; I200  Šimko Jakub (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 53 s príl.
  informatika Informatics semantics metadata doménový model sémantika hra s účelom metadáta
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65194
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Prínos GIS a ontológie v doméne manažmentu povodní
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  flood risk management GIS GIS manažment povodní ontológia ontology semantics sémantika
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Automatizované objavovanie hierarchických vzťahov pre sémantický opis výučbového obsahu
  Šimko Marián ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.33-38
  sémantika doménový model automatizácia ALEF Web 2.0
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok