Výsledky vyhľadávania

 1. Tracer experiments in lowland channel with transient storage zones
  Sokáč Marek ; 010280  Velísková Yvetta
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 781-787
  dispersion pollution surface water lowland stream transient storage
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Microfiltration with Ceramic Membrane in Surface Water Treatment
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Kunštek Michal ; 010280 Buchlovičová Jana
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 505-512
  drinking water membrane processes microfiltration surface water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Monitoring of quantity and quality of surface water at the Slovakia
  Kriš Jozef 
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 99-111
  water management surface water microbiological contamination
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Determination of toxic equivalents (TEQ) for polychlorinated biphenyls (PCBs) in sediments and surface water (East Slovakia) / aut. Marek Drimal, Karol Balog, Judita Tomaškinová
  Drimal Marek  Balog Karol ; 065000 Tomaškinová Judita
  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences . Vol. 11, No. 2 (2016), s. 339-344
  Sediments surface water
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=W2hJhbgxm41WBhWoRFA&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Membrane Technology in Surface Water Treatment for Drinking Purposes
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Kunštek Michal ; 010280 Buchlovičová Jana
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 209-218
  drinking water membrane processes microfiltration ultrafiltration surface water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Longitudinal dispersion coefficient as sensitivity parameter in water quality simulation model
  Velísková Yvetta  Sokáč Marek ; 010280
  New Developments in Pure and Applied Mathematics : . online, s. 191-195
  dispersion numerical simulations sensitivity analysis surface water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Monitoring kvality povrchových vôd v mikropovodí dolného Váhu
  Szarka Róbert ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 109s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety surface water monitoring monitoring monitoring monitoring vzorkovanie dolný Váh povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98642
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Monitoring and protection of surface water quality in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Galík Matúš ; V280
  Zaopatrzenie w wode, jakość i ochrona wód : . S. 297-310
  kvalita vody ochrana vôd povrchová voda surface water water protection water quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Poruchy vybraných inžinierskych konštrukcií v dôsledku negatívneho pôsobenia vody
  Slávik Ivan ; V150  Masarovičová Mária ; V150
  Inžinierske stavby . Roč.61, č.4 (2013), s.18-21
  dam body groundwater hrádzové teleso interakcia klincovaný svah nailing slope podzemná voda povrchová voda retenčná nádrž retention tanks soil-structure interaction surface water
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok