Výsledky vyhľadávania

 1. Co dělat, když firma přestane růst
  McKee S. 
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 215 s
  ISBN 978-80-247-3316-6
  trhová ekonomika konkurencia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Co dělat, když firma přestane růst

  kniha

 2. Podnikové hospodárstvo I. Enterprise Economy : Praktikum. Work-book
  Bestvinová Viera ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Jánošíková Slávka ; M4000 Jahnátek Andrej Molnárová Dagmar ; M190 Trenčan Branislav ; M190
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 200 s
  ISBN 978-80-8096-046-9
  hospodárstvo podnikové trhová ekonomika
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Formovanie marketingovej stratégie. Forming of marketing strategy
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.61-66
  marketingová stratégia trhová ekonomika marketingový mix
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Význam a vplyv malých a stredných firiem v trhovej ekonomike
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 21 (2006), s.33-38
  trhová ekonomika
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Človek v montáži
  Hatiar Karol ; M4000  Cook T.M. Sakál Peter ; M4000
  Montáž, stav a vývojové trendy : . s.5/1-5/5
  trhová ekonomika ergonómia
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Návrh stratégie rozvoja podniku v poprivatizačnom štádiu. Mechanism of Selection concerned to Privatization Methods for Strategic Industrial Firms and Companies and Supporting Tools of the State Policy applied during and after Privatization Process : Doktorandská dizertačná práca
  Žitník Jozef  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005
  MTF ; . - 153 s autoreferát
  trhová ekonomika medzinárodné podnikanie globalizácia-ekonomika manažment vlastnícke vzťahy privatizácia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh metodiky tvorby stratégie rozvoja podniku v podmienkach trhovej ekonomiky (na príklade I. D. C. Holding, a. s.) : Diplomová práca
  Dudoková Malvína ; M190  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002 . - 73 s abstr.
  strategický manažment trhová ekonomika priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach podniku PS Vývojový ústav, a. s., Považská Bystrica : Diplomová práca
  Súlovec Peter  Mulíková Dagmar (uspor. zhorm.) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 63 s abstr. + príl.
  tvorba cien trhová ekonomika manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach a. s. Ozeta, Trenčín : Diplomová práca
  Ondrišáková Blanka  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 67 s abstr. + príl.
  tvorba cien trhová ekonomika manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach SAM Holding, a. s., Myjava : Diplomová práca
  Fidrich Jaroslav  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 79 s abstr. + príl.
  cenové kalkulácie trhová ekonomika manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha