Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of footings rigidity and subsoil on punching resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Laco Kamil ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 221-224
  footings punching shear resistance rigidity subsoil základy pretlačenie šmyková odolnosť tuhosť podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Konštrukcie pozemných stavieb : konštrukcie spodnej stavby [elektronický zdroj] aut. Juraj Žilinský, Gabriela Adamská, Terézia Miklósiová ; rec. Anton Puškár, Štefan Pogran
  Žilinský Juraj ; 010180  Adamská Gabriela Miklósiová Terézia Puškár Anton (rec.) Pogran Štefan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 102 s.
  ISBN 978-80-227-4866-7
  spodná stavba zemné práce stavebné jamy základy
  https://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/edicna-cinnost/skripta.html?page_id=1801
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. The importance of shear slenderness for determining punching resistance of the foundation footings
  Hanzel Ján ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Bartók Andrej ; 010110 Vidakovič Aleksandar ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 293-296
  shear slenderness punching resistance footings concept calculation model šmyková štíhlosť šmyková odolnosť v pretlačení základy koncept výpočtový model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Punching Resistance Verification of Footings
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Knapcová Veronika Labudková Jana
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 179-184
  footings punching shear resistance reliability základy pretlačenie šmyková odolnosť spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Punching resistance of spread footings
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Hanzel Ján Majtánová Lucia ; 010110
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 64-70
  punching resistance footings experiments šmyková odolnosť v pretlačení základy experiment
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Punching - Brittle and Sudden Way of Concrete Structures Failing
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  footings flat slab punching shear resistance základy bezprievlakové stropné dosky pretlačenie šmyková odolnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Overenie odolnosti základových pätiek a dosiek voči pretlačeniu
  Fillo Ľudovít ; V110  Augustín Tomáš ; 010110 Knapcová Veronika ; 010110 Labudková Jana
  22. Betonářské dny 2015 : . USB kľúč, [6] s.
  základy pretlačenie šmyková odolnosť spoľahlivosť footings punching shear resistance reliability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. "Biele vane" Moderný spôsob zakladania stavieb
  Sonnenschein Róbert ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Eurostav . Roč.20, č.3 (2014), s. 18-20
  betónové konštrukcie concrete structures cracks foundations trhliny vodonepriepustný betón watertight concrete základy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Konštrukcie pozemných stavieb I. : Konštrukčné systémy a základové konštrukcie
  Adamská Gabriela ; V180  Žilinský Juraj ; V180 Miklósiová Terézia ; V180 Szomolányiová Klára (rec.) Kramár Cyril (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 280 s
  ISBN 978-80-227-3939-9
  wall columns foundations základy stĺpy steny pozemné stavby
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  SVF1150
  kniha

  kniha

 10. Zhrnutie návrhových postupov pre dosko-pilótové základy a ich porovnanie
  Vozár Martin ; V150 
  Zakladanie stavieb 2013 : . s.81-91
  design základy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok