Výsledky vyhľadávania

 1. Správne kotvenie ETICS
  Briatka Peter ; 010270  Briatka Roman ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 4 (2017), CD-ROM, s. 37-39
  ETICS obvodový plášť rozperná kotva zaťaženie statický výpočet návrh building envelope anchor load static analysis design
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh nosnej konštrukcie veľkokapacitnej vákuovej nádrže
  Vida Radoslav ; V110  Dvoranová Veronika ; 010110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 24-25
  zaťaženie oceľová výstuž betónové steny load steel reinforcements concrete walls
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza príčin porušenia prevodovky miešacieho zariadenia
  Izrael Gregor ; J0030  Élesztös Pavel ; J0010 Bukoveczky Juraj ; J0030
  Sborník 40. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [7] s.
  prevodovka zaťaženie gearbox loading
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nosná konštrukcia vysokej budovy bytového komplexu
  Augustín Tomáš ; V  Gramblička Štefan (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings design load návrh zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100870
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Obytný súbor Green Park, Sliačska-Podkolibská, Bratislava - AREA A. Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
  Šlesariková Lucia ; V  Abrahoim Iyad (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings zaťaženie výpočet budova konštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93095
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Centrum - Bottova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Čajová Silvia ; V  Gajdošová Katarína (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings load zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100838
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Polyfunkčný objekt Letná - monolitická železobetónová konštrukcia
  Gažovičová Natália ; V  Gajdošová Katarína (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings load structural analysis zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100740
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh pružiny pre potreby súťaže SAE Formula student
  Trnený Richard ; J  Garan Martin (škol.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics load pružina zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113315
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bednění od výběru až po odstranění - jak je ne(známe)
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Realizace staveb . Roč. 8, č. 2 (2013), s.38-41
  debnenie design formwork load návrh zaťaženie
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Statické riešenie monolitického stropu obdĺžnikového vodojemu
  Bolješik Dárius ; V  Bilčík Juraj (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering construction reinforced concrete reinforcement load zaťaženie konštrukcia výstuž železobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79953
  bakalárska práca
  kniha

  kniha