Výsledky vyhľadávania

 1. Prínos analyticko-geometrického myslenia vo výučbe CAD programov
  Šipeky Ladislav ; V220 
  Descriptive geometry at the slovak universities in former times and today : . CD-ROM, s. 61-64
  CAD AutoCAD výučba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výučba deskriptívnej geometrie na Fakulte architektúry a Ústave manažmentu STU v Bratislave a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
  Mészárosová Katarína ; V220 
  Descriptive geometry at the slovak universities in former times and today : . CD-ROM, s. 33-41
  výmera vyučovacích hodín tematické celky Mongeova projekcia axonometria lineárna perspektíva plochy technickej praxe PowerPoint AutoCAD
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Softvérový nástroj pre návrh konštrukcie Jamborovho prahu nízkych hatí
  Kelčík Stanislav ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] s.
  AutoCad AutoCAD hať Visual Basic Visual Basic weir
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 4. Software tool for drawing of low weirs.
  Kelčík Stanislav ; V170  Šulek Peter ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[3] p.
  AutoCad AutoCAD hať Visual Basic Visual Basic weir
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. AutoCAD : Názorný průvodce pro verze 2012 a 2013
  Spielmann Michal  Špaček Jiří
  Brno : Computer Press, 2013 . - 512 s
  ISBN 978-80-251-3775-8
  AutoCAD
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF2120
  AutoCAD

  kniha

 6. Vizualizácia jednoduchých útvarov pomocou OpenGL
  Szöke Kristián  Kuník Stanislav (škol.) ; M180
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  DXF AutoCAD parser Java UML vizualizácia DXF AutoCAD parser Java UML visualization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75228
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. AutoCAD : Názorný průvodce pro verze 2010, 2011
  Spielmann Michal 
  Brno : Computer Press, 2010 . - 431 s
  ISBN 978-80-251-3120-6
  AutoCAD
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh modulu pre automatizáciu tvorby výkresov požiarnych uzáverov v AutoCADe = The projection of module for automatization design drawing of fire shutter in AutoCAD too : Diplomová práca
  Pivovarová Jana  Urbaníková Marta (xxx) ; M6000 Eliáš Michal (konz.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  AutoCAD Visual Basic modul
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Model integrácie ERP systému SAP s CAD systémom AutoCAD = Integrating model of ERP system SAP with CAD system : Diplomová práca
  Košuth Pavol  Cimbaľák Alexander (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 85 s príl., 1 CD-ROM
  AutoCAD CAD
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. AutoCAD 2007 : praktický průvodce
  Omura George  Válek Libor (prekl.)
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 408 s
  ISBN 978-80-247-1861-3
  AutoCAD výpočtová technika grafické programy
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF0100
  kniha

  kniha