Výsledky vyhľadávania

 1. Systém a organizácia ľudských zdrojov v podniku
  Spišáková Adriána  Končal Viliam (škol.) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  organizácia práce ľudské zdroje riadenie ľudských zdrojov human resources
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47037
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie riadiacich rozhodnutí vedúcich pracovníkov a organizácie ich plnenia v ZMOP, spol. s r.o., Modra = The suggestion of arrangements for improvement of the control decisions arragements and organization of they fulfillment in the ZMOP, spol. s r.o., Modra : Bakalárska práca
  Gaľan Jozef  Hrablik Chovanová Henrieta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  riadiace rozhodnutia organizácia práce
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Time management : Jak lépe plánovat a řídit svůj čas
  Knoblauch Jörg  Wöltje Holger
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2006 . - 106 s
  ISBN 80-247-1440-X
  manažment času organizácia práce časové plánovanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Time management
  Clegg Brian 
  1. vyd
  Brno : CP Books, 2005 . - 110 s
  ISBN 80-251-0552-0
  organizácia práce
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Time management : Jak hospodařit s časem
  Caunt John 
  2. vyd.
  Brno : Computer Press, 2003 . - 125 s
  ISBN 80-7226-441-9
  organizácia práce časové plánovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 6. Zvládáte své manažerské role? : Jak rozhodovat, předávat informace, organizovat a motivovat své podřízené. Testy
  Šuleř Oldřich 
  1. vyd
  Praha : Computer Press, 2002 . - 187 s
  ISBN 80-7226-702-7
  manažérstvo organizácia práce
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Time management jak hospodařit s časem
  Caunt John 
  Praha : Computer Press, 2001 . - 125 s
  ISBN 80-7226-441-9
  organizácia práce časové plánovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Stres,motivace a výkonnost / [aut]Mayerová,Marie
  Mayerová Marie 
  Praha : Grada, 1997 . - 132 s
  ISBN 80-7169-425-8
  organizácia práce psychológia práce kariéra motivácia stres psychotechnika
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Ústava Medzinárodnej organizácie práce a súvisiace medzinárodné dokumenty / Z angl. Marta Terenová, Juraj Cúth
  Terenová Marta (prekl.)  Cúth Juraj (prekl.)
  1.vyd.
  Sládkovičovo : Nadácia vzdelávania odborárov, 1994 . - 296 s
  ISBN 80-967029-0-4
  práca organizácia ústava medzinárodná organizácia práce
  oficiálne dokumenty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Terminologický slovník vybraných pojmov z oblasti organizácie práce a riadenia podniku
  1.vyd.
  Bratislava, 1993 . - 35 s
  ISBN 80-233-0278-7
  hospodárstvo podnikové slovníky organizácia práce riadenie podnikové
  slovník vecný
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha