Výsledky vyhľadávania

 1. Transmission of water vapor through expanded polystyrene
  Mánik Marek  Medveď Igor ; 010240
  Proceedings of the 2nd Central European Symposium on Thermophysics (CEST 2020) : . online, [5] s., art. no. 020020
  difúzia vodná para polystyrén
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0025754
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Concentration dependence of diffusion coefficients of 22Na+ and 134Cs+ in opalinus clay rocks
  Medveď Igor ; 010240  Černý Robert
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018) : . online, [4] s., art. no. 070007
  difúzia ílová hornina inverzné metódy
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114058
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Influence of concentration change of calcium ions over time on their diffusion through sandstone
  Kobetičová Klára  Medveď Igor ; 010240 Keppert Martin Černý Robert
  Construmat 2019 : . online, [5] s., art. no. 012043
  difúzia pieskovec vápnik
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/549/1/012043/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Varying Coefficients of Diffusion of 133Ba2+ and 137Cs+ in Granite
  Medveď Igor ; 010240  Černý Robert
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 080007, [4] s.
  difúzia žula koeficient difúzie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Measurement and Modelling of Calcium Diffusion in a Sandstone
  Kobetičová Klára  Medveď Igor ; 010240 Keppert Martin Černý Robert
  Thermophysics 2018 : . online, art. no. 020019, [6] s.
  difúzia vápenec modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza vodonepriepustnosti betónu
  Bilčík Juraj ; V110  Sonnenschein Róbert ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 10-11
  vodonepriepustný betón absorpcia difúzia permeabilita watertight concrete absorption diffusion permeability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Diffuse characteristics of window frame gasket system
  Kamenický Ľuboš ; V180  Palko Milan ; V180 Puškár Anton ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 134-137
  diffuse resistance diffusion difúzia difúzny odpor drevené okno functional gap funkčná škára gap diffuse conduction gasket system measurement meranie škárová difúzna vodivosť tesniaci systém wooden window frame
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The x-ray diffraction study of Cu-Zn couple on steel substrate
  Adamech Marek ; M1000  Kusý Martin (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering diffusion zinc meď difúzia zinok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91026
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Nonlinear diffusion filtering of the GOCE measurements and satellite-only mean dynamic topography
  Čunderlík Róbert ; V220  Mikula Karol ; V220
  ESA Living Planet Symposium 2013 : . s.[1] p.
  difúzia Filtrácia GOCE GOCE nonlinear diffusion filtering
  http://seom.esa.int/LPS13/695f2a1e/poster-ESA-2013.pdf
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Difúzne zváranie kovových materiálov
  Michalka Jozef ; M  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies control quality diffusion difúzia kovové materiály difúzne zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102481
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha