Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of concentration change of calcium ions over time on their diffusion through sandstone
  Kobetičová Klára  Medveď Igor ; 010240 Keppert Martin Černý Robert
  Construmat 2019 : . online, [5] s., art. no. 012043
  difúzia pieskovec vápnik
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/549/1/012043/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Concentration dependence of diffusion coefficients of 22Na+ and 134Cs+ in opalinus clay rocks
  Medveď Igor ; 010240  Černý Robert
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018) : . online, [4] s., art. no. 070007
  difúzia ílová hornina inverzné metódy
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114058
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Measurement and Modelling of Calcium Diffusion in a Sandstone
  Kobetičová Klára  Medveď Igor ; 010240 Keppert Martin Černý Robert
  Thermophysics 2018 : . online, art. no. 020019, [6] s.
  difúzia vápenec modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Varying Coefficients of Diffusion of 133Ba2+ and 137Cs+ in Granite
  Medveď Igor ; 010240  Černý Robert
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 080007, [4] s.
  difúzia žula koeficient difúzie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza vodonepriepustnosti betónu
  Bilčík Juraj ; V110  Sonnenschein Róbert ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 10-11
  vodonepriepustný betón absorpcia difúzia permeabilita watertight concrete absorption diffusion permeability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Diffuse characteristics of window frame gasket system
  Kamenický Ľuboš ; V180  Palko Milan ; V180 Puškár Anton ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 134-137
  diffuse resistance diffusion difúzia difúzny odpor drevené okno functional gap funkčná škára gap diffuse conduction gasket system measurement meranie škárová difúzna vodivosť tesniaci systém wooden window frame
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Difúzne vlastnosti tesniaceho systému okennej konštrukcie
  Kamenický Ľuboš ; V180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.575-579
  diffuse resistance diffusion difúzia difúzny odpor drevené okno functional gap funkčná škára gap diffuse conduction gasket system measurement meranie škárová difúzna vodivosť tesniaci systém wooden window frame
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Difúzne zváranie kovových materiálov
  Michalka Jozef ; M  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies control quality diffusion difúzia kovové materiály difúzne zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102481
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. The x-ray diffraction study of Cu-Zn couple on steel substrate
  Adamech Marek ; M1000  Kusý Martin (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering diffusion zinc meď difúzia zinok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91026
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Nonlinear diffusion filtering of the GOCE measurements and satellite-only mean dynamic topography
  Čunderlík Róbert ; V220  Mikula Karol ; V220
  ESA Living Planet Symposium 2013 : . s.[1] p.
  difúzia Filtrácia GOCE GOCE nonlinear diffusion filtering
  http://seom.esa.int/LPS13/695f2a1e/poster-ESA-2013.pdf
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok