Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie plasticity laserom zváraných kombinovaných polotovarov / aut. Alena Brusilová, Alexander Schrek ; rec. Pavol Radič, Ivan Kováč
  Brusilová Alena ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 Radič Pavol (rec.) Kováč Ivan (rec.)
  Zváranie - Svařování : . Roč. 69, č. 2 (2020), s. 22-29
  plasticita plasticity laser welded
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vybrané príklady stability a plasticity
  Šnirc Ľuboš ; 010250  Grmanová Alžbeta ; 010250 Ravinger Ján ; 010250
  Statika stavieb 2017 : . S. 116-121
  plasticita stabilita príklady
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. An alternative to hyperelastic-based multiplicative plasticity models / aut. Ladislav Écsi, Pavel Élesztös, Roland Jančo
  Écsi Ladislav ; 020010  Élesztös Pavel ; 020010 Jančo Roland ; 020010
  Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering : . S. 135-141
  plasticita finite-strain formulation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Teória tvárnenia [elektronický zdroj] /] /] / aut. Jozef Bílik, Mária Kapustová, Martin Ridzoň ; rec. Emil Evin, Peter Kostka
  Bílik Jozef ; 063600  Kapustová Mária ; 063600 Ridzoň Martin ; M3000 Evin Emil (rec.) Kostka Peter ; 020280 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - 262 s.
  ISBN 978-80-8096-215-9
  tvárnenie plasticita
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=110622
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Pružno-plastická analýza nosníka
  Oravec Dávid ; V  Véghová Ivana (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering plasticity beam plasticita nosník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91444
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
  Legath Ladislav ; J  Élesztös Pavel (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM plasticity plasticita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103797
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Nelineárna analýza plastovej konštrukcie štikacích klieští
  Sivý Martin ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics plasticity plasticita statická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103801
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Pevnostné posúdenie nosnej konštrukcie výkonového pojazdného osvetlenia
  Ando Michal ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics plasticity kontakt plasticita nájazdová brzda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103815
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Interakcia spojovacieho prvku a dreva v spriahnutých drevo-betónových konštrukciách
  Surovec Lukáš ; V190  Sandanus Jaroslav ; V190
  Stavební partner : . Roč. 3, č. 3 (2014), online, [14] s.
  drevo spriahnutie drevo-betón plasticita
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Analýza vplyvu teploty na plasticitu horčíkových zliatin
  Čunderlík Dávid ; M  Kapustová Mária (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies plasticity vplyv teploty plasticita horčíkové zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78916
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha