Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza zmien prvkov hydrologickej bilancie využitím zrážkovo - odtokového modelovania
  Zsideková Beáta ; V160  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering klimatická zmena trendová analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76193
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
  Nemeš Pavol ; V280  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79799
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering waste water splašková odpadová voda kanalizačná čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75754
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Vplyv geotechnických faktorov na bezpečnosť nízkych sypaných hrádzí z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu
  Kasana Andrej ; V  Bednárová Emília (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75747
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Analýza parametrov metódy SCS - CN v podmienkach Slovenska
  Karabová Beata ; V160  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering direct runoff initial abstraction coefficient priamy odtok predchádzajúce vlahové podmienky koeficient počiatočnej straty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78566
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia hladinového režimu v odvodňovacej sústave VSN-3
  Pálinkášová Zuzana ; V170  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering Východoslovenská nížina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76194
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Valent Peter ; V160  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering zrážkovo-odtokové modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78588
  dizertačná práca
  (1) - monografia
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Vplyv sezónnosti na priebeh korózie
  Galík Matúš ; V280  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering water treatment corrosion korózia úprava vody kvalita vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78547
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Príspevok k metodickému prístupu hodnotenia pozitívnych a negatívnych účinkov vodárenských nádrží na životné prostredie : Dizertačná práca
  Marikovičová Andrea  Bednárová Emília (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 140 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering environment environment water reservoir multikriteriálna analýza životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75748
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Výleta Roman ; V160  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering continual simulation kontinuálna simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76192
  dizertačná práca
  kniha

  kniha