Výsledky vyhľadávania

 1. Eduard Antal / aut. Vladimíra Brucháčková Závodná, Petra Korlaar ; fotogr. Martin Polák
  Brucháčková Závodná Vladimíra  Korlaar Petra Polák Martin (fotogr.)
  1. vydanie
  Mikulov : Galerie Závodný, 2018 . - 109 s.
  ISBN 978-80-907067-1-2
  architektonické dielo krajina grafika knižná grafika krajinomaľba profesný životopis krajinárstvo výtvarné umenie architekti slovenskí
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie kvality akvatického habitatu v urbanizovanom priestore
  Stankoci Ivan ; V160  Macura Viliam (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  krajinárstvo Landscaping riparian vegetation bioindication IFIM brehová vegetácia bioindikácia RHABSIM vhodnostné krivky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76206
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv klimatickej zmeny na vodný režim pôdy : Dizertačná práca
  Vitková Justína  Skalová Jana (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 123 s
  krajinárstvo Landscaping soil water storage mathematical modelling air temperature precipitation klimatická zmena zásoba vody v pôde matematické modelovanie teplota vzduchu zrážky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75904
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Využitie neurónových sietí pri vodohospodárskych výpočtoch : Dizertačná práca
  Suchár Martin  Čistý Milan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 139 s
  krajinárstvo Landscaping hybrid models artificial neural networks umelé neurónové siete hybridné modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75902
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie vplyvu brehovej a sprievodnej vegetácie vodných tokov na kvalitu akvatického a terestrického habitatu : Dizertačná práca
  Škrovinová Marcela  Macura Viliam (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 147 s
  krajinárstvo Landscaping bioindication RHABSIM model IFIM method IFIM vhodnostné krivky bioindikácia RHABSIM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75903
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. Vplyv morfologických a hydraulických charakteristík koryta na kvalitu akvatickej oblasti toku : Dizertačná práca
  Jalčovíková Monika  Macura Viliam (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 142 s
  krajinárstvo Landscaping vážená využiteľná plocha IFIM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75895
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Regionálne hodnotenie hydraulických vlastností stredoslovenských neovulkanitov : Dizertačná práca
  Kováčová Erika  Skalová Jana (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 104 s
  krajinárstvo Landscaping
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55218
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Deterministické a heuristické metódy a ich aplikácia pri optimalizácii tlakových rozvodov vody v závlahách : Dizertačná práca
  Bajtek Zbyněk ; V160  Čistý Milan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009 . - 109 s
  krajinárstvo Landscaping
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45215
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha