Výsledky vyhľadávania

 1. Rozšírenie vodovodnej siete vo Veľkej Lomnici
  Zemčák Matúš ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water water supply system vodovodná sieť voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100465
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Historical examples of water energy use in Slovakia / aut. Peter Dušička, Tomáš Hodák, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 337-344
  využitie vodnej energie vodovodný systém malá vodná elektráreň water supply system small hydro power plant systém zásobovania vodou Turčekovský vodovod Špaňodolinský vodovod water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Štrukturálne poruchy vodovodných potrubí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : . s.131-140
  corrosion failure korózia porucha spoľahlivosť vodovodného systému vodovodný systém water supply system water supply system reliability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Návrh vodovodnej siete pre obec Nemešany
  Čekovský Matej ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering water supply system water vodovodná sieť voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95083
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Water leakages in public water supply system and how to prevent them
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj
  Journal of Life Sciences . Vol. 7, No. 6 (2013), s.677-685
  úniky vody vodovodná sieť water leakages water supply system
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Mechanizmy poškodenia vodovodných potrubí
  Hanková Martina ; V280 
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.49-55
  failure pipe pipe porucha potrubia potrubie vodovodný systém water supply system
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Straty vody a metóda minimálnych nočných prietokov
  Molnár Karol ; V280 
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.57-61
  night flow nočné prietoky straty vody vodovodný systém water loss water supply system
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Water Loss Prevention in a Large Water Supply System within CENTROPE Region
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj Gregorová Jana
  Water Loss 2012 : . s.nestr.
  straty vody water losses water supply system zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Multikriteriálne hodnotenie - optimalizačný prístup k plánovaniu obnovy vodovodných sietí
  Hanková Martina ; V280 
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.74-84
  AHP method AHP metóda obnova renewal of water pipes vodovodná sieť water supply system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Požiarna funkcia verejného vodovodu a jej zabezpečenie
  Tóthová Katarína ; V280  Dubová Vanda ; V280
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.7-11
  drinking water fire water demand hydrant pitná voda požiarna potreba vodovodný systém water supply system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok